Drodzy Pruszczanie,

Wraz z zakończeniem wyborów samorządowych wysłaliśmy wiadomość do nowo wybranych władz z prośbą o prezentacje swojej osoby, osiągnięć i planów. Chcemy w ten sposób zaprezentować mieszkańcom naszych gmin osoby, które przez najbliższe lata będą odpowiedzialne za lokalny rozwój naszych małych ojczyzn.

Jako pierwszy odpowiedział Wójt Gminy Cedry Wielkie.

Poniżej przekazane nam informacje:

Nazywam się Dawid Pietrucha.

Mam 45 lat. Jestem inżynierem geodetą – absolwentem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w specjalności gospodarka przestrzenna i szacowanie nieruchomości. Dotychczas prowadziłem własną firmę geodezyjną, ale mam też doświadczenie w pracy w administracji samorządowej gdyż przez 10 lat pracowałem w Urzędzie Gminy Cedry Wielkie gdzie oprócz geodezji zajmowałem się zarządzaniem nieruchomościami gminnymi i planowaniem przestrzennym.

W nadchodzącej kadencji pragnę skupić się na polepszeniu jakości życia naszych mieszkańców poprzez usprawnienie działania komunikacji, gminnej służby zdrowia, gospodarki odpadami oraz podniesienie jakości utrzymania dróg zarówno w okresie zimowym jak i letnim. Szczegóły realizacji tych zamierzeń będą wynikać ze specyfiki poszczególnych zagadnień oraz towarzyszących im umów. Niektóre z nich wymagają współpracy między samorządami. Mając na uwadze zmiany wynikające z rozstrzygnięć w ostatnich wyborach, określenie szczegółów i zasad współpracy dopiero przed nami. Zacieśnienie współpracy z sąsiadami i powiatem będzie jednym z moich priorytetów.

Kolejnym celem jest zwiększenie dostępności do już zrealizowanych obiektów sportowych i kulturalnych. Oczywiście duży nacisk będę kładł na inwestycje, szczególnie te z dofinansowaniem zewnętrznym. Wiele umów jest już podpisanych i czeka na rozpoczęcie prac. W celu realizacji tych zamierzeń niezwykle istotne będzie pozyskiwanie nowych inwestorów, szczególnie firm które będą chciały wykorzystać logistyczny potencjał gminy związany z trasą S7. Na etapie planowania kolejnych inwestycji bardzo liczę na opinie mieszkańców, stąd zakładam konsultacje społeczne w kluczowych kwestiach. Formę i sposób konsultacji będę kształtował w zależności od znaczenia danej inwestycji dla okolicznych mieszkańców.

Dziękuję za możliwość zaprezentowania się na portalu.

Z poważaniem,

Dawid Pietrucha