Tadeusz Kościuszko to jeden z polskich bohaterów narodowych. W 2017 roku upływa od jego śmierci 200 lat. Twórca powstania kościuszkowskiego z 1794 roku i jego charyzmatyczny lider. Rozpoczynając insurekcję 24 marca 1794 na krakowskim rynku Naczelnik Sił Zbrojnych przysięgał” „Ja, Tadeusz Kościuszko, przysięgam w obliczu Boga całemu Narodowi Polskiemu, iż powierzonej mi władzy na niczyi prywatny ucisk nie użyję, lecz jedynie jej dla obrony całości granic, odzyskania samowładności Narodu i ugruntowania powszechnej wolności używać będę. Tak mi Panie Boże dopomóż i niewinna Męka Syna Jego”. Podczas wojaży uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie odwiedzili miejsce, gdzie słowa te wypowiedział Tadeusz Kościuszko.

Warto pamiętać o bohaterze narodowym którego imiona noszą ulice, szkoły i wystawiane są pomniki. Jego pamięć jej czczona nie tylko w Polsce, ale także w USA, Francji i Białorusi. Najwyższy szczy Australii także nosi imię polskiego bohatera.

Warto pamiętać o polskim bohaterze Tadeuszu Kościuszce tak jak uczniowie z Suchego Dębu.