14 lutego 1942 roku została powołana rozkazem Wodza Naczelnego gen. Władysława Sikorskiego podziemna armia w kraju ARMIA KRAJOWA (A.K.).

Wraz z wybuchem i rozpoczętą okupacją naszego kraju przez Niemców i Sowietów, Polacy przystąpili do tworzenia organizacji konspiracyjnych.

27 września 1939 roku powołano Służbę Zwycięstwu Polski, 8 listopada 1939 została przekształcona w Związek Walki Zbrojnej.  By 14 lutego 1942 roku zmienić się w Armię Krajową. To największa konspiracyjna armia w Europie czasów II wojny światowej. Latem 1944 w jej szeregach walczyło 400 000 żołnierzy.

W ramach AK, działały Szare Szeregi, które zorganizowały Akcję pod Arsenałem. To członkowie AK byli uczestnikami Powstania Warszawskiego od 1 sierpnia 1944 roku. Każdy nowo zaprzysiężony żołnierz polskiego wojska składał śrubowanie słowami:

W obliczu Boga Wszechmogącego

i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej kładę swe ręce na ten Święty Krzyż, znak Męki i Zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży Jej honoru i o wyzwolenie Jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił – aż do ofiary życia mego.

Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej i rozkazom Naczelnego Wodza oraz wyznaczonemu przezeń Dowódcy Armii Krajowej będę bezwzględnie posłuszny, a tajemnicy niezłomnie dochowam, cokolwiek by mnie spotkać miało.

Tak mi dopomóż Bóg.

 Przyjmuję Cię w szeregi Armii Polskiej,

walczącej z wrogiem w konspiracji o wyzwolenie Ojczyzny. Twym obowiązkiem będzie walczyć z bronią w ręku. Zwycięstwo będzie twoją nagrodą.

Zdrada karana jest śmiercią.

 Uczniowie klasy VI nie zapomnieli o bohaterach z AK i na pamiątkę ich działalności i walki wykonali powstańcze opaski w barwach narodowych biało – czerwonych. Warto, aby pamięć o bohaterskich żołnierzach przetrwała w młodym pokoleniu.

 

Dla ciekawskich:

https://www.youtube.com/watch?v=CO8jXGffWS4