W ramach projektu „Nie jest kolorowo” grupa 20 pomorskich nauczycieli wyjechało na Litwę. Poznali prace i bolączki polskich placówek oświatowych w tym kraju. W ramach akcji wspiera się polskie szkoły pomocami szkolnymi i naukowymi. Wspólny wyjazd pozwolił poznać realia i możliwości zwiększenia dalszej pomocy i współpracy.
Uczestnicy konferencji poznali również zabytki i historię Wilna i Litwy. Podczas kilkugodzinnego spaceru uliczkami miasta na Wilią odwiedziliśmy kaplicę Ostrobramską z obrazem Matki Boskiej Ostrobramskiej Królowej Korony Polskiej, Kościół św. Teresy, Cerkiew Św. Ducha, Cerkiew Św. Trójcy i klasztor Bazylianów, Kościół Świętego Ducha, Sanktuarium Miłosierdzia Bożego, dawną ulicę Zamkową oraz plac Katedralny. W Zułowie miejscu narodzin Józefa Piłsudskiego odkryli korzenie Marszałka Polski. Korzystając z uroków złotej jesieni zwiedzili także najważniejszą polską nekropolię na Wileńszczyźnie – Cmentarz na Rossie. Poznali mauzoleum Matki i Serce Syna oraz wojskową część, gdzie leżą polscy oficerowie i ochotnicy polegli w latach 1919–1920 w walkach o Wilno, a także żołnierze Armii Krajowej polegli podczas operacji Ostra Brama w 1944 roku. Mamy pewność, że grupa pomorskich koordynatorów akcji „Nie jest kolorowo”, która uczestniczyła w projekcie wróciła do swoich szkół z bagażem praktycznych informacji dotyczących możliwości współpracy i w niedalekiej przyszłości nasze spotkanie zaowocuje efektami przynoszącymi korzyści zarówno uczniom na Wileńszczyźnie i na Pomorzu – podsumował Michał Łagowski nauczyciel z Zespołu Szkół w Suchym Dębie jeden z uczestników konferencji na Litwie.

Organizatorem konferencji „Nie jest kolorowo” na Litwie było Stowarzyszenie Traugutt.org, a wsparcia finansowego udzielił Senat Rzeczypospolitej Polskiej.

MNR