W dniach od 10 do 13 października policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim  wspólnie z policjantami z oddziałów prewencji policji w Gdańsku oraz pruszczańską strażą miejską przeprowadzili trzydniowe działania kontrolno – prewencyjne pod nazwą „Bezpieczeństwo pieszych”. Celem policyjnej akcji było objęcie szczególnym nadzorem szkół, gdzie występuje największe zagrożenie wypadkowością oraz zwiększone natężenie ruchu drogowego.

Działania były prowadzone przede wszystkim na obszarach zabudowanych w miejscach gdzie dochodzi do największej liczby zdarzeń z odziałem pieszych. Policjanci reagowali na wszelkie wykroczenia popełniane przez pieszych i wobec pieszych. Bezwzględnie egzekwowali obowiązek używania elementów odblaskowych przez pieszych poruszających się po drodze po zmierzchu poza obszarem zabudowanym. Podczas dziań edukowano zarówno dzieci jak i dorosłych w zakresie zasad ruchu pieszych, rowerzystów i motorowerzystów oraz kształtowania prawidłowych postaw dzieci i młodzieży jako uczestników ruchu drogowego.

Policjanci apelują o szczególną ostrożność! Pruszcz Bezpieczny pieszy (3)

Przypominamy, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego tak samo jak kierowca, musi być skoncentrowany i dla własnego bezpieczeństwa stosować zasadę ograniczonego zaufania, tzn. zdawać sobie sprawę, że prowadzący auto może go nie zauważyć lub nie ustąpić mu pierwszeństwa. Natomiast kierowcy muszą mieć świadomość, że pieszy w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia. Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze jednak zależy od nich samych. Często do wypadków, w których biorą udział piesi dochodzi na przejściach lub poboczach. Dużym ryzykiem odniesienia obrażeń nacechowane są te wszystkie sytuacje w których piesi przebiegają przez jezdnię.

Wielokrotnie osoby te na skutek zdarzenia doznają ciężkich obrażeń, a w niektórych przypadkach giną na miejscu. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierowców, brak prawidłowych zachowań wobec obu grup to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych.

Otrzymaliśmy wiele pytań od naszych czytelników dotyczących powyższych kontroli. Według wielu rodziców odwożących swoje pociechy do szkół kontrole te wprowadziły wiele chaosu na drogach. Dzieci biegały między samochodami, a korki były zdecydowanie większe niż zazwyczaj.

Pomimo wszystko apelujemy o rozwagę!

 

[materiały prasowe policji]