Biuro podróży poinformowało 9 lutego 2018 r. o swoich problemach finansowych w komunikacie umieszczonym na stronie internetowej. Pełnomocnik biura złożył tego samego dnia zawiadomienie o niewypłacalności. Firma utrzymuje, że wszyscy klienci przebywający na wycieczkach powrócą bez żadnych komplikacji.

Biuro podróży Rejsclub.pl specjalizowało się w organizowaniu rejsów statkami wycieczkowymi. Z informacji na stronie firmy wynika, że biuro podróży posiada zabezpieczenie finansowe w postaci gwarancji ubezpieczeniowej w kwocie 830 tysięcy złotych. W przypadku, gdyby doszło do niewypłacalności, uruchamiana jest pomoc z Turystycznego Funduszu Gwarancyjnego. Pracownicy Urzędu Marszałkowskiego na bieżąco monitorują sytuację. Rozpoczęto już procedurę zmierzająca do zwrotu wpłat dla osób, które zawarły umowy z firmą Rejsclub.pl i których wyjazdy zostały zaplanowane po 8 lutego. Dotyczyć to może ok. 60 osób.

Klienci firmy mogę się zgłaszać do:
– Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego – Departament Turystyki; tel. 58 32 68 350; fax 58 32 68 352; ul. Długi Targ 1-7, 80-828 Gdańsk
– podmiotu udzielającego zabezpieczeń finansowych – AXA Ubezpieczenia Towarzystwo Ubezpieczeń i Reasekuracji S.A. – ul. Chłodna 51; 00-867 Warszawa; tel. 22 555 00 00.