Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa potocznie nazywane Boże Ciało. To kościelne święto funkcjonuje od 1246 roku na skutek widzeń św. Julianny z Cornillon we Francji. Katolicy wierzą, że miał miejsce cud, gdy hostia w rękach wątpiącego księdza zaczęła krwawić. W Polsce znane od 1320 początkowo w diecezji krakowskiej by z czasem rozszerzyć się na cały kraj. Popularne procesje, cztery ołtarze symbolizujące strony świata oraz tłum wiernych od lat są znanym widokiem w polskim pejzażu. Również na Żuławach Gdańskich obecne są to uroczystości. W minionych latach jedną z nich uwieczniono na kliszy aparatu fotograficznego. Procesja w Krzywym Kole w parafii pw. Znalezienia Krzyża Świętego przedstawia procesję Bożego Ciała.

MNR