Dziś kilka słów na temat tematu, który został przez nasz poruszony ponad rok temu, a który pojawił się na ostatniej nadzwyczajnej sesji Rady Miasta.

Dnia 7 kwietnia na posiedzeniu XXXIII nadzwyczajnej sesji Rady Miasta Pruszcz Gdański została podjęta uchwała  w sprawie przystąpienia  do realizacji projektu pn.: „Budowa Systemu Roweru Metropolitarnego OMG-G-S”, współfinansowanego  ze środków  Regionalnego Programu Operacyjnego w ramach mechanizmu Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych.

W ramach realizacji tego zadania w latach 2017 – 2024 planowane jest stworzenie jednego spójnego Systemu Roweru Metropolitalnego, z którego będą mogli korzystać mieszkańcy metropolii w jej granicach. Istotą projektu jest wprowadzenie  alternatywnych  możliwości komunikacji dla konwencjonalnych środków transportu jakim jest np. samochód. Budowa systemu będzie oparta o flotę rowerów publicznych wraz z zapleczem technicznym i teleinformatycznym. Co ważne system będzie działać w powiązaniu  z komunikacją zbiorową obszaru metropolitalnego, a lokalizacyjnie i funkcjonalnie wspierać będzie istniejące i planowane węzły integracyjne (przesiadkowe)

Realizacja jest planowana na lata 2017-2019, na obszarze ok 14 ośrodków miejskich  i wiejskich Obszaru Metropolitalnego Gdańsk-Gdynia-Sopot. Wolę przystąpienia do projektu zadeklarowały następujące gminy: Gmina Miasta Gdańsk, Gmina Miasta Gdynia, Gmina Miasta Sopotu, Gmina Miasta Tczewa, Gmina Miasta Rumia, Gmina Miejska Pruszcz Gdański, Gmina Miasta Redy, Gmina Kartuzy, Gmina Miasta Puck, Gmina Miasta Wejherowo, Gmina Sierakowice, Gmina Żukowo, Gmina Somonino oraz Gmina Stężyca.

W Pruszczu Gdańskim w ramach systemu planowane jest rozmieszczenie ok. 72 rowerów. . Lokalizacja stacji wypożyczania zostanie szczegółowo ustalona na dalszym etapie prac, jednakże celem jest zapewnienie dostępności do rowerów jak największej liczbie mieszkańców Pruszcza Gdańskiego. Zadaniem miasta Pruszcz Gdański w okresie trwałości projektu, będzie częściowe pokrywanie kosztów operacyjnych. Według dzisiejszych analiz koszty te mogą się kształtować na poziomie ok. 551.311,00 zł w latach 2017-2024.

Co ważne, według portalu trojmiasto.pl, system nie będzie przypominał obecnie funkcjonujących w kraju systemów wypożyczeń. Rowery mają bowiem posiadać GPS, akcelerometry  oraz urządzenia umożliwiające wypożyczenie za pomocą karty kredytowej, miejskiej lub telefonu komórkowego. Pozwoli to oszczędzić na kosztownych stacjach dokujących. Miejmy nadzieję, że będą lepiej zabezpieczone niż stacje naprawy rowerów, które kosztowały nie mało a ulegały dewastacji w regularnych kilkutygodniowych odstępach.

097272_620

Materiały sesyjne UM