W przyszłym roku zostaną zrealizowane 23 projekty „zadań małych” z 29 zgłoszonych przez mieszkańców i ciągle czekamy na realizację „zadań dużych” z poprzednich lat. Kilka wniosków może budzić kontrowersje. Czy stworzenie stref z ograniczeniem prędkości do 30 km/h i skrzyżowań równorzędnych powinno znaleźć się w Budżecie i czy warte jest 100 000 zł? Jak bardzo potrzebne są nam kurtyny wodne za 100 000 zł? Przed zagłosowaniem warto zapoznać się ze szczegółami projektu, nie tylko z jego tytułem.

Poniżej lista zakwalifikowanych wniosków:

 1. Budowa chodnika dla pieszych wzdłuż ul. A. F. Modrzewskiego (na odcinku od ul. J. Kilińskiego do ul. I. Paderewskiego) z możliwością przedłużenia aż do ul. I. Gałczyńskiego,
 2. Zamgławiacze (kurtyny wodne),
 3. Budowa boiska do sportów plażowych (na Faktorii),
 4. Pruszczańska Plaża Miejska,
 5. Budowa Małego Miasteczka Ruchu Drogowego z Rowerowym Torem Przeszkód na części działki zlokalizowanej przy Szkole Podstawowej Nr 3 im. Jana Matejki w Pruszczu Gdańskim,
 6. Urządzenie zieleni wraz z ławkami i innymi elementami małej architektury,
 7. Kontynuacja modernizacji ogrodzenia Cmentarza Komunalnego przy ul. Spokojnej,
 8. Budowa publicznej toalety stacjonarnej w parku miejskim przy ul. A. Mickiewicza w Pruszczu Gdańskim,
 9. Rewitalizacja parku przy Kanale Raduni z zachowaniem starych drzew,
 10. Urządzenie placu zabaw przy ul. Młodzieżowej,
 11. Uporządkowanie pasa zieleni wzdłuż ul. Powstańców Warszawy, w tym dosadzenie drzew w pasach drogowych dróg gminnych na terenie miasta Pruszcz Gdański,
 12. Zamontowanie hydrantu, tzw. zdroju ulicznego do poboru pitnej wody,
 13. Zakup i montaż czterech wiat przystankowych oraz ławek i koszy na śmieci,
 14. „Park Dębowy”,
 15. Połączenie ścieżki rowerowej w rejonie ul. Cichej 1-5,
 16. Budowa drogi utwardzonej i 4 miejsc parkingowych w Pruszczu Gdańskim – ul. Wojska Polskiego 1 do parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego (działka 6/7),
 17. Pruszczański system tras rowerowych,
 18. Bezpieczni piesi, bezpieczni rowerzyści (na Faktorii),
 19. Bezpieczeństwo w okolicach skrzyżowania ulic NSZZ Solidarność i PCK,
 20. Zielone place zabaw w Pruszczu Gdańskim oraz zielony skwerek przy szkole Nr 1,
 21. Wybiegi dla psów,
 22. Ścieżka łącząca skrzyżowanie ulic NSZZ Solidarność i PCK z placem zabaw Wojtusiowy Kącik,
 23. Wprowadzenie strefy skrzyżowań równorzędnych wraz ze strefą tempo 30 na drogach stanowiących własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

W okresie od dnia 16 do 31 sierpnia 2016 r. uruchomione zostanie forum dyskusyjne dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i rozesłana zostanie broszura informacyjna z opisem projektów.

 

[grafika UM w PrG]