Zasady Budżetu Obywatelskiego
W związku z tym, że wielkimi krokami zbliża się głosowanie nad zadaniami do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok chcielibyśmy przybliżyć mieszkańcom o co tak naprawdę w tym całym budżecie chodzi.

Co to w ogóle jest Budżet Obywatelski (BO)?
Jest to demokratyczny proces dyskusji i podejmowania decyzji, w którym każda mieszkanka i każdy mieszkaniec gminy (miasta) decyduje o tym, w jaki sposób wydawać część gminnego budżetu. W związku z tym przeprowadza się tzw. konsultacje społeczne z mieszkańcami miast, których celem jest uzyskanie od nich propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego. Projekty w Pruszczu Gdańskim mogą składać osoby, które ukończyły 16 lat. Zgłaszanie propozycji można składać na formularzu zgłoszeniowym w wersji papierowej bądź za pośrednictwem formularza on-line. Do formularza musi być dołączona lista z podpisami co najmniej 15 mieszkańców Pruszcza Gdańskiego, którzy ukończyli 16 rok życia.

Ile pieniędzy przeznaczono na Budżet Obywatelski?
W Pruszczu Gdańskim przewidywana kwota środków przeznaczona na BO w roku 2016 wyniesie 2 000 000 złotych. Podobnie było w zeszłym roku. Z kwoty tej 20% środków przeznaczonych zostanie na realizację wybranych „zadań małych” o wartości jednostkowej nie przekraczającej kwoty 80 000 złotych. Natomiast 80% środków przeznaczonych zostanie na realizację „zadań dużych” o wartości jednostkowej nie większej niż 800 000 złotych.

Weryfikacja projektów
Sprawy związane z oceną zgłoszonych propozycji projektów prowadzi powołana przez Radę Miasta Komisja ds. Budżetu Obywatelskiego. Komisja ta przeprowadza weryfikację zgłoszonych projektów pod względem gospodarności i formalnoprawnym oraz dokonuje szacunkowych kosztorysów ich realizacji.

Kiedy wybieramy propozycje do BO?
Wyboru zadań spośród zgłoszonych do BO i pozytywnie zweryfikowanych, dokonuje się na karcie do głosowania w wersji papierowej lub za pośrednictwem formularza, dostępnego w okresie głosowania poprzez stronę internetową Urzędu Miasta (pruszcz-gdanski.pl). W tym roku głosowanie będzie odbywało się w okresie od 5 do 19 października. Będzie można wybrać maksymalnie 5 zadań z jednoczesnym przyznaniem dla każdego z wybranych zadań punktów według preferencji w skali od 1 do 5.
Zadanie wybrane w glosowaniu do BO na dany rok zostają rekomendowane do realizacji po uchwaleniu budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański na dany rok przez Radę Miasta Pruszcz Gdański.

Przeprowadzone realizacje
Rok 2014 był pierwszym rokiem, w którym odbyły się konsultacje społeczne z mieszkańcami Pruszcza Gdańskiego mające na celu uzyskanie od mieszkańców miasta, propozycji zadań do Budżetu Obywatelskiego. Mieszkańcy złożyli w sumie 55 wniosków. Do dziś zrealizowanych zostało kilka projektów w tym m.in.: zwiększenie dostępności miejsc do chwilowego odpoczynku, posiadających ławki oraz stojaki dla rowerów, park piknikowy z grillem i paleniskiem, prowadnice rowerowe na schodach przy wiadukcie, remont chodnika przy ul. Leona Wyczółkowskiego w Pruszczu Gdańskim. Cały czas trwają prace projektowe związane z rewitalizacją odkrytego basenu przy CKiS w Pruszczu Gdańskim oraz budową kina i sali konferencyjnej w budynku CKiS przy ul. Chopina.
W tym roku mieszkańcy złożyli 43 propozycje projektów do Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok. Komisja ds. BO wstępnie odrzuciła 11 wniosków. Poniżej publikujemy zdjęcia niektórych inwestycji zrealizowanych w ramach BO w 2015 roku oraz listę projektów na obecną edycję Budżetu.

[Cyprian Wieczorkowski]