Napisali do nas studenci 3 semestru Gospodarki Przestrzennej z Politechniki Gdańskiej, którzy mają do wykonania Projekt Miejski, którego tematem jest teren nieczynnej Cukrowni w Pruszczu Gdańskim. Poprosili nas o udostępnienie ankiety przeznaczonej dla mieszkańców Pruszcza Gdańskiego i okolic. W imieniu studentów prosimy wszystkich zainteresowanych przyszłością terenu cukrowni o wypełnienie ankiety (link poniżej):

https://docs.google.com/forms/d/1SqbQvm6bkGXkTU2sldSBDzcUVKyeFEidlgSBWesjB88/viewform?edit_requested=true#responses

Tak dla przypomnienia nadmienimy, że jest to kolejny projekt w ostatnich latach, który dotyczy wizytówki naszego miasta. Kilka lat temu powstała już pewna koncepcja rewitalizacji terenu nieczynnej cukrowni pod nazwą Strefa Cukru. Już wtedy mieszkańcy przedstawiali swoje wizje dotyczące zagospodarowania wspomnianego obszaru. Póki co nic się od tamtego czasu nie zmieniło. Może studenci będą mieli większą siłę przebicia i swoimi pomysłami wszystkich zaskoczą?!

Przy okazji przypominamy kilka zdjęć z terenu cukrowni gdyż nie wszyscy zdają sobie sprawę z tego jak duży to teren. Na pewno nie widać tego z ulicy czy chodnika!

Krzysztof Szpila