Zgłoście się do nas, mamy projekt i chcemy nieodpłatnie wesprzeć Wasze inicjatywy.
Napiszcie na naszego mejla, dajcie kontakt do siebie, My zadzwonimy.
Podsyłajcie nam propozycje, a będziemy je promować.

Nasza propozycja.
Fundacja Pruszczanie.pl zaprasza organizacje pozarządowe z powiatu gdańskiego do współpracy w ramach realizowanych przez nie wydarzeń w latach 2018–2019.
Oferujemy ich BEZPŁATNĄ promocję poprzez opracowanie grafiki, plakatów, ulotek, reklamę w radiu i w internecie oraz fotorelację.
Zachęcamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@pruszczanie.pl

Zapraszamy do współpracy.
Fundacja Pruszczanie.pl