W niedzielę 2 czerwca 2024 roku w Hali Sportowej w Cedrach Wielkich odbyła się długo oczekiwana Debata o Rolnictwie, zorganizowana przez fundację Pruszczanie.pl na prośbę rolników zrzeszonych w Oddolnym Ogólnopolskim Proteście Rolników. Wydarzenie, które trwało trzy godziny, zgromadziło licznych uczestników i widzów zainteresowanych przyszłością polskiego rolnictwa. Debata była współorganizowana przez Wójta Gminy Cedry Wielkie, Dawida Pietruchę, oraz Dyrektora Żuławskiego Ośrodka Kultury i Sportu, Łukasza Żarny. Niestety, z zaproszonych kandydatów do Parlamentu Europejskiego, jedynie trzech przyjęło zaproszenie i wzięło udział w dyskusji: Szymon Lepper z Lewicy, Dominik Mazur reprezentujący Konfederację oraz Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości.

Link do naszego YT z debatą, zachęcamy do oglądania: Debata o Rolnictwie

Główne Tematy Debaty

  1. Ochrona przed nadmiernym importem towarów rolno-spożywczych

Pierwsze pytanie dotyczyło problemu nadmiernego importu towarów rolno-spożywczych, szczególnie z Ukrainy oraz innych krajów pozaunijnych. Kandydaci byli zgodni co do konieczności ochrony polskiego rynku rolnego przed nieuczciwą konkurencją. Szymon Lepper z Lewicy podkreślał potrzebę wprowadzenia ceł i kontyngentów taryfowych, aby chronić polskich producentów. Dominik Mazur z Konfederacji zwrócił uwagę na znaczenie szczegółowych kontroli fitosanitarnych i weterynaryjnych na granicach. Anna Fotyga z Prawa i Sprawiedliwości zaproponowała konkretne rozwiązania legislacyjne, które mogłyby zwiększyć ochronę rynku wewnętrznego Unii Europejskiej.

Eurodebata

  1. Wycofanie się z Nowego Zielonego Ładu

Drugie pytanie poruszało kwestię Nowego Zielonego Ładu, który według wielu rolników narzuca nierealistyczne oczekiwania i zwiększa koszty produkcji. Szymon Lepper opowiedział się za negocjacjami mającymi na celu złagodzenie niektórych przepisów, podczas gdy Dominik Mazur wyraził zdecydowany sprzeciw wobec całego programu, uważając go za zbyt restrykcyjny. Anna Fotyga przyznała, że niektóre aspekty Zielonego Ładu wymagają korekty, ale całkowite wycofanie się z niego nie jest realistyczne ani korzystne dla przyszłości rolnictwa.

Eurodebata

  1. Ochrona sektora hodowli zwierząt

Ostatnie pytanie dotyczyło ochrony sektora hodowli zwierząt. Kandydaci zgodzili się, że hodowla zwierząt jest kluczowym elementem polskiej gospodarki rolnej. Szymon Lepper i Dominik Mazur podkreślali konieczność wsparcia finansowego dla producentów zwierzęcych oraz odbudowy sektora. Anna Fotyga zwróciła uwagę na potrzebę równowagi między ochroną zwierząt a opłacalnością produkcji rolniczej.

 

Galeria ze spotkania:

Podsumowanie i Wnioski

Debata o Rolnictwie w Cedrach Wielkich była okazją do wymiany poglądów na temat przyszłości polskiego rolnictwa. Mimo różnic politycznych, wszyscy kandydaci zgodzili się co do potrzeby ochrony krajowych producentów i wsparcia sektora rolniczego. Wydarzenie zakończyło się podziękowaniami dla organizatorów i uczestników oraz obietnicami dalszego zaangażowania na rzecz polskiego rolnictwa.

Dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w tym ważnym wydarzeniu, a szczególnie rolnikom, którzy byli głównymi inicjatorami i sponsorami debaty.

Dorota Radomska