Spółka Energa Wytwarzanie ufundowała Mieszkańcom Miasta Pruszcz Gdański defibrylator, który będzie czuwał nad bezpieczeństwem osób biorących udział w dużych miejskich imprezach.

Energa Wytwarzanie w ramach prospołecznej inicjatywy przekazuje Miastu Pruszcz Gdański Automatyczny Elektryczny Defibrylator (AED) – urządzenie stosowane podczas niesienia pierwszej pomocy i reanimacji.

W grudniu 2016 r. Energa Wytwarzanie udostępniła do powszechnego użytku mieszkańcom Pruszcza defibrylator zainstalowany w budynku firmy, przy ul. Grunwaldzkiej 42A. Urządzenie zostało zakupione na potrzeby pracowników spółki, lecz dzięki ich inicjatywie postanowiono udostępnić ten bezcenny dla ratowania życia sprzęt wszystkim osobom, mogącym potrzebować pierwszej pomocy. AED, zlokalizowany przy najbardziej ruchliwej i niebezpiecznej ulicy miasta, jest dostępny bez ograniczeń.

– Kontynuujemy nasz projektu wspomagania inicjatyw służących lokalnym społecznościom – mówi Adam Galanek, Wiceprezes Zarządu Energa Wytwarzanie S.A. – Postanowiliśmy przekazać nowy defibrylator na własność Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim – instytucji miejskiej, organizującej wydarzenia społeczne i imprezy masowe. Chcemy w ten sposób wspierać partnerskie miasto w działaniach zapewniających bezpieczeństwo i mających na celu zdrowie coraz większej liczby osób. AED podczas organizowanych festynów i koncertów miejskich z pewnością przyspieszy czas i poprawi skuteczność pierwszej pomocy. Jest to nasz wkład w inicjatywę tworzenia zlokalizowanych automatycznych defibrylatorów zewnętrznych „Ratuj z Sercem” oraz propagowanie idei PAD (Public Access Defibrillation) – powszechnego dostępu do defibrylatorów.

Automatyczny Elektryczny Defibrylator to urządzenie stosowane przy udzielaniu pierwszej pomocy. Ma dwie elektrody, które przykłada się do klatki piersiowej poszkodowanego. Dzięki automatycznie generowanym impulsom elektrycznym wspomaga regulację zaburzonego rytmu serca. Urządzenie ratujące życie jest bardzo łatwe w obsłudze. Wydaje proste komendy głosowe dotyczące techniki wykonywania zabiegu, np. miejsce ułożenia elektrod oraz zasad udzielania pomocy. Dzięki komputerowemu sterowaniu, potrafi wykryć zagrażający życiu zbyt szybki rytm serca (migotanie komór serca) i poinformować ratownika sygnałem głosowym i świetlnym o konieczności defibrylacji. Po uruchomieniu AED urządzenie automatycznie instruuje i prowadzi ratownika przez cały algorytm reanimacji.

– To kolejna ważna prospołeczna inicjatywa spółki Energa Wytwarzanie w naszym mieście – mówi Janusz Wróbel, Burmistrz Pruszcza Gdańskiego. – Defibrylator to cenny dar. Dar ratujący życie. Będziemy udostępniać AED na organizowanych przez nas imprezach. Defibrylator ma bowiem tę zaletę, że jest urządzeniem mobilnym, co daje nam możliwość udostępnienia go zawsze tam, gdzie jest to potrzebne.

Urządzenia zostało przekazane przez fundatora podczas uroczystych obchodów „Dni Pruszcza” 11 czerwca, na stadionie Centrum Kultury i Sportu w Pruszczu Gdańskim przy ulicy Chopina 34.

 

[mat. prasowe UM]