Na wczorajszej, nadzwyczajnej sesji Rada Miasta Pruszcz Gdański przegłosowała uchwałę w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, wprowadzonego ustawą – Prawo oświatowe.

Powyższa uchwała określa plan sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański, oraz granice obwodów na okres od 1 września 2017 do 31 sierpnia 2019.

Jak wszyscy dobrze wiemy, w połowie grudnia zeszłego roku Sejm RP przyjął ustawę, która spowoduje „wygaszanie” i likwidację gimnazjów oraz powrót do ośmioklasowych szkół podstawowych. W związku z tym Urząd Miasta musi wprowadzić wiele zmian w funkcjonowaniu pruszczańskich szkół. Nie spowodują one wiele komplikacji w organizacji Szkoły Podstawowej Nr 2 i Szkoły Podstawowej Nr 3, ponieważ granice obwodów w tej części Pruszcza pozostają bez zmian.

Do rewolucji dojdzie na Osiedlu Wschód. Powstaną dwa nowe obwody, które geograficznie rozdzielać będzie ulica Emilii Plater. Spowodowane to jest utworzeniem w ZSO nr 1 przy ul. J.U. Niemcewicza Szkoły Podstawowej Nr 1 im. Marii Konopnickiej. Natomiast tzw. „Mała Czwóreczka” ponownie wejdzie w struktury Szkoły Podstawowej Nr 1 i stanie się „Małą Jedyneczką”. Najważniejsze w tych wszystkich zmianach jest to, że dotkną one te dzieci, które dopiero zaczną naukę we wrześniu 2017 roku. Dzieci, które rozpoczęły już edukację będą ją kontynuować w szkołach, do których do tej pory uczęszczały.

Powyższa uchwała ma charakter intencyjny i dopiero będzie analizowana przez Kuratora Oświaty oraz związki zawodowe. Po uzyskaniu pozytywnej opinii Kuratora Oświaty, w dalszej kolejności Rada Miasta Pruszcz Gdański podejmie uchwałę w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.

Według urzędników zaproponowane w projekcie powyższej uchwały rozwiązania są wynikiem analizy sytuacji demograficznej mieszkańców Pruszcza Gdańskiego oraz zapotrzebowania na szkoły podstawowe w poszczególnych częściach miasta.

Poniżej przedstawiamy tabele z granicami obwodów.

szkoły1 szkoły2 szkoły3 szkoły4 szkoły5 szkoły6 szkoły7 szkoły8 szkoły9 szkoły10 szkoły11 szkoły12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

K. Szpila

 

[mat. sesyjne Rady Miasta Pruszcz Gdański]