W dniu 30 czerwca 2017 r. na naszych posesjach pojawiły się dodatkowe worki na odpady komunalne, dostarczone przez firmę odbierającą śmieci. Jest to odpowiedź na apel mieszkańców, którzy skarżą się na niewystarczającą częstotliwość wywozu odpadów.

Każda nieruchomość otrzymała pakiet startowy składający się z 10 sztuk na każdy rodzaj surowców wtórnych – papier, szkło oraz plastik. Harmonogram wywiezienia odpadów nie ulegnie zmianie, a pracownicy przedsiębiorstwa pozostawią przy posesji taką liczbę nowych worków, jaka została wcześniej wystawiona do odbioru.

Z pakietu mieszkańcy będą mogli skorzystać w sytuacji, gdy np. worek ulegnie uszkodzeniu lub mieszkańcy będą mieli więcej odpadów. Pamiętajmy, żeby worki używać zgodnie z ich oznaczeniami, aby trafiały do nich tylko posegregowane śmieci.