Na zeszłotygodniowej sesji Rada Miasta Pruszcz Gdański podjęła uchwałę w sprawie zatwierdzenia Regulaminu przyznawania i rozliczania dotacji na zadania związane z modernizacją źródeł energii cieplnej na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański.

Regulamin skierowany jest do osób fizycznych, wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych zlokalizowanych na terenie Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański. Zawiera on zasady dzięki którym mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego będą mogli starać się o dotację na wymianę starych kotłów na paliwa stałe (węgiel, koks). Dotacja może być przyznana na dofinansowanie zadań dotyczących modernizacji źródeł energii cieplnej poprzez likwidację wspomnianych kotłów i zastąpienie ich:

  •  kotłami kondensacyjnymi opalanymi gazem lub olejem opałowym
  •  pompami ciepła
  •  podłączeniem do sieci ciepłowniczej
  • elektrycznymi źródłami ciepła na potrzeby ogrzewania budynków

Środki na modernizację źródła ciepła mogą pochodzić z dwóch źródeł:

  1. Budżetu Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański
  2. Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (WFOŚ)

Środki na modernizację źródeł ciepła pochodzące ze środków miejskich mogą być przyznawane w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych, jednakże nie więcej niż 2500 złotych.

Kwota dotacji ze środków Funduszu dla danego źródła ciepła uzależniona jest od rodzaju paliwa zastosowanego w miejsce węgla lub koksu i w zależności od przyjętego rozwiązania może wynieść 30% kosztów kwalifikowanych.

W zeszłym roku zostało wymienionych 25 kotłów, a program cieszył się zdecydowanie większym zainteresowaniem niż w latach ubiegłych. Jest to cały czas kropla w morzu… Z opracowań dotyczących redukcji emisji dwutlenku węgla wynika, że w Pruszczu Gdańskim jest około 1850 pieców na paliwa stałe. Czuliśmy to w szczególności w ostatnią zimę!

Wnioski można składać do końca kwietnia w Referacie Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta!  Jeżeli macie rodzinę, znajomych lub sąsiadów, którzy ogrzewają swoje domy za pomocą przestarzałych kotłów to spróbujcie namówić ich na wymianę tych pieców. Im więcej pieców zostanie wymienionych tym mniej szkodliwych substancji dostanie się do atmosfery.

 

Krzysztof Szpila