W piątek policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego Komendy Powiatowej Policji
w Pruszczu Gdańskim rozpoczną kolejne działania na drodze. Patrole ruchu drogowego z pruszczańskiej policji będą patrolować drogę krajową nr 6 oraz kontrolować przemierzające drogą pojazdy. W przypadku naruszeń przepisów zastosują wobec kierowców przewidziane prawem środki represji.

Na drodze krajowej nr 6, rozpoczną się działania bezpieczna szóstka. W przedsięwzięciu biorą udział funkcjonariusze z jednostek, przez których teren przebiega ciąg drogi krajowej nr 6. Działania służą poprawie bezpieczeństwa podróżujących trasą oraz ograniczeniu wypadków i kolizji drogowych na tej intensywnie uczęszczanej drodze. Policjanci biorący udział w działaniach, kontrolują prędkość z jaką poruszają się pojazdy, trzeźwość kierujących oraz stan techniczny pojazdów. Wzmożone policyjne patrole będą czuwać nad bezpieczeństwem wszystkich uczestników ruchu drogowego przemierzających „szóstkę”. Akcja będzie trwałą cały czerwiec 2018 r.

Policjanci przypominają o stosowaniu się do przepisów ruchu drogowego,
a w szczególności apelują o rozwagę i rozsądek na drodze!

MNR