Policjanci z wydziału ruchu drogowego komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim oraz podległych komisariatów przeprowadzili działania kontrolno- prewencyjne pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania prowadzone były w oparciu o informacje, które zaznaczono na krajowej mapie zagrożeń bezpieczeństwa. Celem policyjnej akcji było zmniejszenie ilości zdarzeń drogowych z udziałem osób pieszych i rowerzystów oraz przypomnienie, że oni również są uczestnikami ruchu drogowego. Łącznie ukarano mandatami 28 osób w tym 16 kierowców, 9 pieszych oraz 3 rowerzystów.

W środę (31 maja br.) w godz. 6.00-22.00 policjanci ruchu drogowego pruszczańskiej komendy policji na drogach powiatu gdańskiego przeprowadzili działania pod nazwą „Niechronieni Uczestnicy Ruchu Drogowego”. Działania ukierunkowane były na ujawnianie i sankcjonowanie wykroczeń popełnianych przez tzw. niechronionych uczestników ruchu drogowego czyli pieszych, rowerzystów oraz motorowerzystów. Pruszcz niechronieni uczestnicy 1

 

Policjanci ujawniali i represjonowali osoby, które łamiąc przepisy ruchu drogowego stwarzali zagrożenie dla innych uczestników ruchu. Szczególnie kładziono nacisk na pieszych i rowerzystów. Stróże prawa obserwowali jak zachowują się na drodze, gdyż do wypadków z ich udziałem najczęściej dochodzi w rejonach oznakowanych przejść i skrzyżowań. W czasie akcji policjanci ujawnili 28 wykroczeń, których sprawcami byli kierowcy, piesi oraz rowerzyści. Ukarano 16 kierujących, 9 pieszych głównie za przechodzenie przez przejście dla pieszych na czerwonym świetle oraz przekraczanie jezdni w miejscach niedozwolonych oraz 3 rowerzystów. Wśród nich był 54-latek kierujący rowerem pod wpływem alkoholu, wobec którego sąd orzekł zakaz kierowania rowerami .

Policjanci apelują o szczególną ostrożność!

Przypominamy, że pieszy jest niechronionym uczestnikiem ruchu drogowego. Dlatego tak samo jak kierowca, musi być skoncentrowany i dla własnego bezpieczeństwa stosować zasadę ograniczonego zaufania, tzn. zdawać sobie sprawę, że prowadzący auto może go nie zauważyć lub nie ustąpić mu pierwszeństwa. Natomiast kierowcy muszą mieć świadomość, że pieszy w konfrontacji z samochodem ma małe szanse przeżycia. Bezpieczeństwo pieszych w dużej mierze jednak zależy od nich samych. Często do wypadków, w których biorą udział piesi dochodzi na przejściach lub poboczach. Dużym ryzykiem odniesienia obrażeń nacechowane są te wszystkie sytuacje w których piesi przebiegają przez jezdnię. Pruszcz niechronieni uczestnicy3

Wielokrotnie osoby te na skutek zdarzenia doznają ciężkich obrażeń, a w niektórych przypadkach giną na miejscu. Nieprzestrzeganie lub lekceważenie przepisów ruchu drogowego zarówno przez pieszych, jak i kierowców, brak prawidłowych zachowań wobec obu grup – to najczęstsze przyczyny wypadków z udziałem pieszych.