Dziś chcemy przypomnieć wszystkim naszym czytelnikom, że dnia 1 grudnia 2016r.  mija  termin, gdy klienci indywidualni i firmowi powinni dostarczyć do instytucji finansowych, m.in. banków oświadczenia FATCA. Konsekwencją braku złożenia oświadczenia będzie blokada konta i tym samym brak możliwości dokonywania operacji na koncie.

Być może otrzymaliście telefon z banku lub odpowiednią korespondencję i już udało Wam się rozwiązać problem. Jeśli nie, polecamy zainteresować się tematem by nie skończyło się niemiłą niespodzianką.

Bank ma obowiązek poinformowania klientów o konieczności złożenia oświadczenia FATCA ale wiadomo, że każdy bank czyni to wedle własnego regulaminu i bazując na naszym doświadczeniu każda instytucja rozwiązuje tą kwestię wedle własnych procedur.

Tak czy inaczej, w październiku 2014 roku polski rząd podpisał umowę z rządem USA „w sprawie poprawy wypełniania międzynarodowych obowiązków podatkowych oraz wdrożenia ustawodawstwa FATCA”. Na mocy tej umowy, instytucje finansowe działające w Polsce muszą zebrać od swoich klientów oświadczenie na temat tego, czy nie są oni przypadkiem obywatelami USA.

W przypadku FATCA mamy do czynienia z trzema grupami klientów:

  • od 1 grudnia 2015 r. klienci podpisywali już oświadczenie FATCA w trakcie zawierania umowy o konto czy ubezpieczenie
  • od 1 lipca 2014 r. do 30 listopada 2015 r. i posiadają powyżej 50 tys. USD muszą złożyć oświadczenie FATCA. Klienci, którzy podpisywali umowę o konto i posiadają niższe aktywa nie muszą składać oświadczenia.
  • do dnia 30 czerwca 2014 r. są weryfikowane na podstawie posiadanych już przez tę instytucję danych. Oznacza to, że nie muszą składać oświadczenia, chyba że dana instytucja poprosi o wypełnienie stosownego dokumentu. Może to nastąpić w przypadku osób, które dysponują aktywami powyżej 50 tys. USD

Przy czym należy zaznaczyć, że limit 50 tys. USD dotyczy łącznej sumy wszystkich aktywów klienta w danej instytucji finansowej. To pieniądze zgromadzone na rachunkach bieżących, depozytowych, maklerskich, kredytowych, powierniczych, rejestrach funduszy inwestycyjnych czy w tzw. produktach strukturyzowanych.

Polecamy więc zainteresować się tematem i sprawdzić strony internetowe instytucji, za pomocą których zarządzamy naszymi pieniędzmi. W zależności od danej instytucji oświadczenie można złożyć: telefonicznie, wypełniając oświadczenie w systemie transakcyjnym, przesyłając wypełnione oświadczenie zwykłą pocztą, złożenie oświadczenia osobiście.

W razie wątpliwości najbezpieczniej będzie się po prostu skontaktować z daną instytucją finansową, tak na wszelki wypadek.  Z własnego doświadczenia wiemy, że niektóre banki wymagają oświadczeń tylko od obywateli lub rezydentów Stanów Zjednoczonych a inne od wszystkich.

 

http://www.bankowo.info/fatca-blokada-rachunku/

http://www.bankier.pl/wiadomosc/FATCA-panika-jest-niepotrzebna-Wszystko-co-musza-wiedziec-klienci-bankow-7485618.html