Odległość z Filadelfii w USA do Suchego Dębu w powiecie gdańskim wynosi 6778 km. Ta duża odległość, 21 marca zmalała do zera za sprawą vidoekonferencji młodych ludzi z Polski i USA. W gdańskim Urzędzie Rady Miasta zebrali się przedstawiciele młodzieżowych rad Gdańska, jego dzielnic, Kościerzyny, województwa pomorskiego i Suchego Dębu.

Uczestnikami spotkani byli:

Bogdan Olszek – Przewodniczący Rady Miasta Gdańsk,

Jan Derra – Przewodniczący Młodzieżowej Rady Województwa Pomorskiego,

Szymon Knitter – opiekun Młodzieżowych Rad Województwa Pomorskiego.

 

1 13 17

 

Gminę Suchy Dąb reprezentowali:

          Jan Pawłowicz i Maksymilian Frąckowiak uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie i Przemysław Dymarkowsk radny gminy Suchy Dąb.

Przedstawiciele młodych radnych z USA przedstawili swoje doświadczenia i główne zdania, które realizują w swoim mieście. Filadelfia to duży ośrodek miejski na północno – wschodnim wybrzeżu Stanów Zjednoczonych. Znajduje się na terenie stanu Pensylwania.  Nazwa miasta pochodzi z greki – „Φιλαδέλφεια” – i oznacza braterską miłość (philos – „kochany, przyjaciel, kochający”; adelphos – „brat”).

Polscy młodzi radni zaprezentowali swoje działania i formy pracy w ramach młodzieżowych rad. Mówili o celach i sposobach ich realizacji. Przedstawiali swoje sukcesy i trudności, które napotykają na swojej drodze.  Ich rówieśnicy byli pod wrażeniem szerokiego wachlarzu form i sposobów na pracę w ramach samorządu młodych.

Konferencja odbywała się w języku angielskim, a jej moderatorem był Leszek Frankowski.

Młodzi radni z Suchego Dębu również zaprezentowali swoją działalność, a także uczyli się od swoich rówieśników z Stanów Zjednoczonych.

Jednym z organizatorów videokonferencji Filadelfia – Gdańsk był Przemysław Dymarkowski, radny gminy Suchy Dąb i opiekun Młodzieżowej Rady Gminy Suchy Dąb.

MNR