Uroczystościom związanym z Narodowym Świętem Niepodległości 11 listopada towarzyszyło rozstrzygnięcie II edycji Konkursu „Pro bono Poloniae”, organizowanego przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku.

Konkurs dedykowany był osobom fizycznym, organizacjom pozarządowym, zespołom i chórom, które realizowały przedsięwzięcie o charakterze kulturotwórczym, zmierzające do promocji polskiego dziedzictwa oraz historii, szczególnie z okresu II wojny światowej.

Fundacja Pruszczanie.pl zgłosiła do Konkursu reportaż improwizowany „Całopalenie za Nową Kuchnią”, zrealizowany z grupą producencką Lud Hauza i wyemitowany w Radiu Spin ze Straszyna w audycji Jacka Ciołka „Przestrzeń i dźwięk”. Reportaż powstał na podstawie nagrania dźwiękowego zrealizowanego przez Cypriana Wieczorkowskiego i Jacka Wałdocha w Muzeum Stutthof w Sztutowie, którego narratorem został przypadkowo spotkany mężczyzna, opowiadający o swoim makabrycznym znalezisku w pobliżu dzisiejszego Muzeum. Pozyskane nagranie stało się podstawą kompozycji. Swoją premierę miało w warszawskiej „Zachęcie”, natomiast premierę radiową w Radiu Spin.

 

Fundacja Pruszczanie.pl otrzymała I miejsce w kategorii organizacji pozarządowych, natomiast w kategorii „chóry, zespoły i osoby prywatne” zwyciężył Zespół Wokalny Lubelskiej Akademii Muzyki Dawnej, realizujący serię koncertów z okazji 80. Rocznicy wybuchu II wojny światowej.