Fundacja Pruszczanie.pl powstała w 2015 roku w Pruszczu Gdańskim. Fundatorami naszej organizacji zostało 7 osób zaangażowanych społecznie i mających na względzie dbanie o dobro wspólne i jawność życia politycznego lokalnych samorządów. Nasza organizacja działa poprzez portal informacyjny pruszczanie.pl, który jest platformą do komunikowania się z mieszkańcami miasta Pruszcz Gdański, Gminy Pruszcz Gdański, Gminy Kolbudy, Gminy Trąbki Wielkie, Gminy Suchy Dąb, Gminy Cedry Wielkie i Gminy Pszczółki. Z naszego portalu korzystają mieszkańcy powyższych gmin. Portal www.pruszczanie.pl jest głównym obszarem działalności Fundacji. Aby zwiększyć oddziaływanie i zasięg portalu utworzyliśmy także niezbędne strony w mediach społecznościowych. Na portalu Facebook nasza strona https://www.facebook.com/Pruszczanie aktualnie posiada 10 tys. osób obserwujących, natomiast posty docierają do około 60 tysięcy osób. Z naszych materiałów informacyjnych korzystają media ogólnopolskie, jak np. Teleexpress i Panorama.

Na łamach naszego portalu www.pruszczanie.pl publikujemy informacje dotyczące działań rad miejskich i gminnych, wydarzeń charytatywnych, kulturalnych, sportowych. Stwarzamy przestrzeń do wymiany myśli i spostrzeżeń. Liczba wejść na stronę oraz zasięg postów potwierdza, iż jesteśmy największym portalem informacyjnym w powiecie. Należy podkreślić, że nasze działania realizujemy w trybie ciągłym, a grupa naszych beneficjentów to mieszkańcy całego powiatu gdańskiego (ok. 113 tys. mieszkańców).
Jako jedyny, niezależny zespół redakcyjny w Pruszczu Gdańskim w trakcie swojej działalności staliśmy się redakcją przyciągającą najaktywniejsze jednostki i grupy nieformalne oraz lokalne NGO-sy. Prawdopodobnie wynika to z faktu, że od początku swojej działalności Fundacja zajmuje się wspieraniem innych organizacji pozarządowych z terenu powiatu gdańskiego, szczególnie poprzez reklamę, artykuły i promocję działań innych podmiotów. Aktualnie współpracujemy z następującymi organizacjami: Stowarzyszenie Przyjaciół Trójwsi: Łęgowo, Cieplewo, Rusocin; Stowarzyszenie Porozumienie Samorządowe Powiatu Gdańskiego, KGW z Juszkowa, KGW z Wiśliny, Stowarzyszenie Przystań na Sztukę, Pomorska Rada Sztuki, Fundacja Portart. Ponadto, na polu kulturalnym nawiązaliśmy współpracę z Wójtem Gminy Cedry Wielkie, Burmistrzem Nowego Stawu, oraz Nowego Dworu Gdańskiego. Od 2020 zacieśniliśmy współpracę z organizacją zrzeszającą osoby prowadzące działalność gospodarczą, zrzeszone w Klubie Lokalnych Przedsiębiorców.

Organizacja może się poszczycić realizacją wielu lokalnych projektów, które poprzez wspólne działanie integrują środowiska twórcze, kombatanckie, pozarządowe, osoby niepełnosprawne, przedsiębiorców, dziennikarzy. W czasach początku pandemii nie zawiesiliśmy naszej regularnej działalności informacyjnej, opartej na portalu Pruszczanie.pl, ale wspieraliśmy wszystkich. Naszym flagowym projektem w tym trudnym okresie był program wsparcia dla Lokalnych Przedsiębiorców,
którego głównym celem było wsparcie lokalnych biznesów w sytuacji ograniczeń związanych z pandemią i nakazem pozostania w domach.

Działaliśmy także na niwie kulturotwórczej. W 2020 r. Fundacja zorganizowała spektakl oratorium „Trzy Marie”, którego patronem medialnym był portal pruszczanie.pl. Spektakl odbił się szerokim echem w
mediach o charakterze kulturowym i zdobył pozytywne recenzje. Nasze działania na tej płaszczyźnie zostały docenione w prestiżowym konkursie „Pro Bono Poloniae”, organizowanym przez Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku w 2021 r. Fundacja uzyskała pierwsze miejsce. Statuetkę otrzymaliśmy z rąk pana ministra Jarosława Sellina.
Kolejnym ważnym przedsięwzięciem organizacji była realizacja projektu finansowanego ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku (nr umowy: WFOŚ/D/882/5494/2022), mającego na celu zachowanie pejzażu dźwiękowego ostatniego lasu łęgowego na Żuławach. Projekt ten stanowił przyczynek do dalszych działań na niwie kulturotwórczej. Ich efektem było wydanie płyty „Nowa Muzyka Żuławska”, która została doceniona przez krytyków oraz stacje radiowe o zasięgu ogólnopolskim i regionalnym, a także Telewizję Polską.

Poza wspomnianymi działaniami z zakresu prowadzenia mediów obywatelskich nasza Fundacja prowadzi szereg inicjatyw, koncentrujących się na wsparciu instytucji samorządowych oraz NGOsów w organizacji lub reklamowaniu wydarzeń kulturalnych i społecznych (np. w tym roku wsparliśmy 3 organizacje pozarządowe w promocji debaty samorządowców organizowanej z dotacji z programu Nowe FIO 2021-2030). Od października 2022 r. prowadzimy akcję charytatywną, której celem jest zbiórka pieniężna na leczenie młodej kobiety, mieszkanki Gminy Pszczółki.

Fundacja ma także charakter organizacji typu watchdog, ponieważ gromadzi, analizuje i publikuje dane dotyczące działalności władz samorządowych, informując również o aktywności środowiska politycznego na terenie powiatu gdańskiego.

Z końcem 2019 r. zamknęliśmy, a następnie z sukcesem rozliczyliśmy projekt FIO „Mieszkańcy dla powiatu – powiat dla mieszkańców”, który polegał na wsparciu lokalnych inicjatyw w ramach działalności portalu pruszczanie.pl (nr 1294), poprzez kompleksową oprawę marketingową dla organizacji pozarządowych, co cieszyło się dużym uznaniem beneficjentów. Realizację projektu FIO należy uznać za jeden z większych sukcesów organizacyjnych. Projekt sprawił, że Fundacja zyskała stałych partnerów np. Radio Spin ze Straszyna, Koncerty na Kochanowskiego, Pomorską Radę Sztuki oraz studio Wiercany.com Istotny jest dla nas także wymiar ludzki, obywatelski. Fundacja działając poprzez stworzone narzędzia pomaga przy promocji wydarzeń i akcji charytatywnych, promuje imprezy organizowane przez instytucje samorządowe i organizacje pozarządowe, pomaga Policji (za co otrzymaliśmy dyplom ) w poszukiwaniu osób zaginionych, a także sprawców przestępstw.

W latach 2015 – 2022 zorganizowaliśmy wystawy etnograficzne i fotograficzne w Wyspa Skarbów GAK, przeprowadziliśmy również warsztaty plastyczne w Islandzkiej szkole, na zaproszenie dyrekcji szkoły z Kirkjubæjarklaustur zakończone wystawą.

Od samego początku wojny w Ukrainie organizowaliśmy i dowoziliśmy transporty z najpotrzebniejszymi produktami na froncie.