Po naszym ostatnim artykule na temat giełdy zawrzało. Nie tylko w Waszych komentarzach na Facebooku, ale także na szczeblach władzy. Wydawało się, że sytuacja giełdy została przesądzona, jednak głośny apel kupców i części mieszkańców Pruszcza Gd. miał wyraźną siłę sprawczą. Władze miasta postanowiły zorganizować spotkanie zainteresowanych stron.

Płk. Adam Foremny na spotkaniu z kupcami miał powiedzieć, że „armia postanowiła ponownie rozważyć decyzję o nie przedłużaniu dzierżawy pod targowisko. […] Ostatecznie podjęta została decyzja, umożliwiająca rozpisanie w styczniu kolejnego przetargu na dzierżawę tego terenu” – dodał płk. Foremny. Do tego momentu targowisko będzie funkcjonowało bez zmian. Okazało się również, że wojsku zależy przede wszystkim na utrzymaniu czystości na terenie giełdy, ponieważ pozostawione śmieci groziły bezpieczeństwu lotów.

Władze samorządowe, zabiegając o zachowanie jednostki wojskowej, prawdopodobnie nie przewidziały wszystkich  konsekwencji. Teren lotniska jest o tyle specyficzny, że funkcjonują tam trzy podmioty, dlatego dbając o jeden nie można zapominać o pozostałych szczególnie, że pełnią one istotną rolę w życiu naszej lokalnej społeczności.