W poniedziałek 10 września rozpoczęło się głosowaniu na propozycje zadań Budżetu Obywatelskiego na rok 2019. Głosy można oddawać internetowo poprzez udostępniony elektroniczny formularz lub tradycyjnie do urny, znajdującej się w holu Urzędu Miasta w godzinach od 7.30 do 20.00.

Nam najbardziej podoba się projekt nr 13: Utworzenie sieci czujników mierzących zanieczyszczenia powietrza pyłami PM10 i PM2,5 (smogu) oraz prezentacja danych na stronie WWW i w aplikacjach na smartfony (8582011421). Nie twierdzimy, że pozostałe projekty są nieciekawe, jednak ten ma charakter ogólnomiejski i praktycznie dotyczy każdego z nas.

Wielokrotnie pisaliśmy o zanieczyszczeniach powietrza, które dotykają nas głównie w okresie zimowym. Dodatkowo od wielu lat sami mieszkańcy Pruszcza Gdańskiego w sezonie grzewczym zauważają znaczne pogorszenie jakości powietrza w mieście spowodowane niską emisją pochodzącą z kotłowni węglowych i domowych pieców grzewczych. W wyniku niskiej emisji powietrze zostaje zanieczyszczone pyłami i szkodliwymi gazami, które stanowią udokumentowane naukowo zagrożenie dla zdrowia człowieka. Niestety, w mieście od lat brakuje stacji WIOŚ mierzącej zanieczyszczenia powietrza i podającej aktualne poziomy zanieczyszczenia groźnymi dla zdrowia frakcjami pyłów PM10 i PM2,5. Celem zgłaszanego zadania jest wypełnienie tej luki poprzez utworzenie systemu, dzięki któremu mieszkańcy będą mogli w dowolnym momencie sprawdzić aktualną jakość powietrza w miejscu pobytu. Na podstawie przedstawionych w systemie danych pomiarowych oraz zalecanych działań, w przypadku złej jakości powietrza mieszkańcy będą mogli zdecydować np. o ograniczeniu aktywności fizycznej na wolnym powietrzu, włączeniu oczyszczaczy powietrza w lokalach mieszkalnych, ograniczeniu wietrzenia lokali czy zastosowaniu masek przeciwsmogowych w trakcie pobytu na wolnym powietrzu. Zrealizowanie zadania spowoduje podniesienie świadomości mieszkańców co do aktualnego stanu jakości powietrza, a dzięki ograniczeniu wpływu zanieczyszczonego powietrza na organizm osiągnięty zostanie efekt poprawy zdrowia mieszkańców.
Na zdjęciach przedstawiamy: punkty, w których według nas powinny znajdować się czujniki oraz przykładowe aplikacje, które już pracują w różnych regionach Polski!

Link do głosowania: https://budzetobywatelski.pruszcz-gdanski.pl/2018/index2.php?option=vote&id=14&p=a

Zapraszamy do głosowania!

 

Krzysztof Szpila