Pruszczańscy policjanci w dniach 21 kwietnia – 30 września br. wezmą udział w kolejnej ogólnopolskiej akcji informacyjno-edukacyjnej na rzecz poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Tym razem skierowana jest przede wszystkim do użytkowników jednośladów, których liczba znacząco wzrosła przez ostatnie lata. Motocykliści, motorowerzyści, rowerzyści i kierowcy samochodów – pamiętajmy, że zarówno Nasze życie, jak i życie pozostałych uczestników ruchu drogowego jest w  Naszych rękach!

Celem akcji jest przede wszystkim:
przypominanie i uświadamianie motocyklistom, motorowerzystom i rowerzystom, że niestosowanie się do przepisów ruchu drogowego, w tym niedostosowanie prędkości, nieprawidłowe wyprzedzanie, niezachowanie bezpiecznej odległości czy też nieprzestrzeganie pierwszeństwa przejazdu to najczęstsze przyczyny wypadków, których sprawcami są użytkownicy jednośladów;
kształtowanie właściwych postaw i zachowań wśród uczestników ruchu drogowego oraz promowanie dbania o własne bezpieczeństwo na drodze poprzez stosowanie właściwego ubioru chroniącego szczególnie motorowerzystów i motocyklistów, używanie certyfikowanych i dopasowanych kasków, jak również elementów odblaskowych;
wzmacnianie poczucia współodpowiedzialności za bezpieczeństwo wszystkich uczestników ruchu drogowego.
O popularności szczególnie rowerów, motorowerów czy motocykli decyduje wiele elementów. Do głównych należą m.in. możliwość sprawnego przemieszczania się po zatłoczonych ulicach miast, łatwe parkowanie, styl życia czy pasja.
Rosnąca liczba jednośladów na polskich drogach zmienia podejście do bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Wypadki z udziałem użytkowników jednośladów stanowią duży problem, gdyż pociągają za sobą poważne skutki. Stąd też, od wielu lat podejmowane są różnorodne działania mające na celu ograniczenie liczby wypadków z ich udziałem.
Człowiek, pojazd i infrastruktura oraz ich wzajemne interakcje warunkują bezpieczeństwo na drodze. Dlatego też, podczas prowadzonych działań policjanci będą przypominać uczestnikom ruchu drogowego, że człowiek i jego zachowanie ma największy wpływ na nasze bezpieczeństwo.

 

[mat. prasowe policji]