Uczniowie Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie na wielu zajęciach szkolnych starają się ukazać swoje przywiązanie do własnych korzeni. Podkreślają swoją rodziną wspólnotę, przywiązanie do MAŁEJ OJCZYZNY GMINY SUCHY DĄB. Również szanują polskie i europejskie tradycje. Pamiętają o świętach narodowych tj. Święto Niepodległości 11 Listopada. Nie zapominają także o godle, fladze czy herbie gminy.
Wszystko to cieszy w przededniu obchodów 100 lecia Święta Niepodległości 1918 – 2018. Nasze wspólne polskie korzenie sięgają do wspólnoty rodziny, gminy, kraju i Europy.

MNR