Biuro Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji opracowało koncepcję ogólnopolskiej akcji profilaktycznej pn. KRĘCI MNIE BEZPIECZEŃSTWO, w odsłonie dotyczącej bezpieczeństwa rowerzystów. Inauguracja akcji odbędzie się 22 kwietnia 2017 roku w ramach Rajdu Powstania Styczniowego do Sosny Powstańczej 1863 w Górkach kampinoskich. Akacja ta ma być promowana także na poziomie wojewódzkim, miejskim i powiatowym. Akcja trwać będzie do 22 września 2017 roku.

Na drogach powiatu gdańskiego jest coraz więcej rowerzystów. Praktyka policyjna wskazuje, że znajomość przepisów i ich przestrzeganie nie są najmocniejszą stroną tej grupy uczestników ruchu drogowego. Dlatego też przypominamy najważniejsze zasady i przepisy dotyczące poruszania się cyklistów po drogach.

Rowerzysta w świetle Kodeksu drogowego to kierujący, i tak jak każdy uczestnik ruchu drogowego jest zobowiązany do przestrzegania przepisów, stosowania się do znaków i sygnałów drogowych, poleceń i sygnałów osoby uprawnionej do kierowania ruchem lub do kontroli ruchu drogowego. W przypadku naruszenia tych przepisów odpowiada na ogólnych zasadach i może być na niego nałożona grzywna w postaci mandatu karnego lub w postępowaniu przed Sądem.

Do najczęstszych wykroczeń popełnianych przez kierujących rowerami należą:

-nieudzielenie pierwszeństwa przejazdu,

-nieprawidłowe przejeżdżanie przejść dla pieszych,

-nieprawidłowe wyprzedzanie,

-nieprawidłowe skręcanie,

-wjazd na skrzyżowanie na czerwonym świetle.

Działania nie ograniczają się jedynie do karania. Rowerzyści są również informowani o przepisach ruchu drogowego i zagrożeń wynikających z niestosowania się do nich. Podczas codziennej służby policjanci uświadamiają rowerzystów, jak ważną rolę w ich bezpieczeństwie odgrywają elementy odblaskowe i kaski ochronne. Policjanci z pruszczańskiej drogówki cyklicznie uczestniczą w imprezach promujących bezpieczeństwo rowerzystów między innymi Rowerem przez Pruszcz, turniejach dotyczących Bezpieczeństwa w Ruchu Drogowym oraz akcjach prewencyjnych organizowanych przy szkołach i przedszkolach. rowery2

Rozpoczęcie sezonu rowerowego powinno zacząć się od przygotowania jednośladu do jazdy. Stan techniczny pojazdu ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa zarówno kierującego nim, jak i innych użytkowników dróg. To również dobry moment na sprawdzenie, czy jest sprawne i na miejscu obowiązkowe wyposażenie czyli:

-co najmniej jeden sprawny hamulec,

-dzwonek lub sygnał dźwiękowy o nieprzeraźliwym dźwięku,

-z przodu światło pozycyjne barwy białej lub żółtej selektywnej; może być migające,

-z tyłu światło pozycyjne barwy czerwonej; może być migające oraz światło odblaskowe barwy czerwonej – o kształcie innym niż trójkąt.

Rowerzyści muszą pamiętać o przestrzeganiu przepisów Kodeksu drogowego. Dziecko, które nie ukończyło 10 lat może poruszać się po drodze jedynie pod opieką osoby dorosłej i jest wówczas traktowane jak osoba piesza. Natomiast po ukończeniu 10 roku życia może jeździć rowerem po drogach po uzyskaniu pierwszego prawa jazdy czyli karty rowerowej.

 

[materiały prasowe policji]