Spośród zgłoszeń nadesłanych w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS „Pomysły chroniące środowisko” najlepszym w Pruszczu Gdańskim okazał się pomysł Mediateki w Straszynie, filii Ośrodka Kultury, Sportu i Biblioteki Publicznej. Dzięki zdobytym funduszom ponad 1000 uczniów szkół podstawowych z terenu gminy weźmie udział w projekcie promującym ekologiczne wytwarzanie prądu.

Mediateka w Straszynie, filia OKSiBP Gminy Pruszcz Gdański we wrześniu oraz październiku za zdobyte fundusze zrealizuje na terenie gminy projekt „Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna”. W jego ramach uczniowie szkół podstawowych w Straszynie, Borkowie i Rotmance wezmą udział w zajęciach terenowych wzdłuż rzeki Raduni, poznając zasady działania elektrowni wodnych. Poza techniką ekologicznego wytwarzania prądu, uczniowie odkryją historię lokalną – w samym Straszynie znajdują się 3  elektrownie będące zabytkami techniki z pocz. XX w. Uzupełnieniem wycieczek i  wykładów będą zajęcia praktyczne – nagrywanie i montaż filmów, konkurs ekologiczny, a  także budowa modelu mini-elektrowni wodnej. Projekt zwieńczy planowany na koniec października EKOfestiwal dla uczniów oraz ich rodzin.

— Pomysł na projekt grantowy zrodził się naturalnie w związku ze znajdującymi się w  okolicach rzeki Raduni starymi, w wielu przypadkach zabytkowymi, elektrowniami wodnymi. Naszym założeniem jest połączenie dwóch celów – podniesienie świadomości młodzieży szkolnej na temat alternatywnych źródeł pozyskiwania energii oraz promowanie lokalnej historii oraz walorów turystycznych naszego regionu wśród mieszkańców — powiedziała Grażyna Goszczyńska z Mediateki w Straszynie, koordynatorka zwycięskiego projektu.

 

Z radością wspieramy projekty, które budują świadomość ekologiczną mieszkańców. Gdy dzieje się to w oparciu o zasoby własne społeczności, takie jak lokalne atrakcje turystyczne, pozostaje takim inicjatywom tylko kibicować. Doskonałym przykładem takiego projektu jest nagrodzony przez nas wniosek „Pracowita rzeka Radunia. Nasza własna elektrownia wodna”  — powiedział Dariusz Mikołajczyk, prezes Altvater Piła, fundatora grantu.

Kryteriami oceny w konkursie były m.in. wpływ na środowisko, użyteczność dla społeczności lokalnej, innowacyjność oraz rzeczywista możliwość realizacji pomysłu przy założonym budżecie i terminach. W jury Programu Grantowego ENERIS zasiadali doświadczeni samorządowcy – burmistrzowie oraz prezydenci miast objętych programem, przedstawiciele uczelni, lokalni aktywiści oraz specjaliści ochrony środowiska ENERIS. W obradach jury z  ramienia gminy Pruszcz Gdański udział wzięła Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy.

Granty to znakomita forma aktywizacji. Szczególnie cenne są te związane z budowaniem świadomości. Świat pędzi do przodu i często w tym pośpiechu zapominamy, żeby zadbać o  nasze otoczenie i środowisko. Dlatego jestem gorącym zwolennikiem edukowania dzieci poprzez realizację różnych projektów. Cieszę się, że do podmiotów wdrażających takie projekty należą firmy, z którymi współpracujemy np. firma ENERIS — powiedziała Magdalena Kołodziejczak, Wójt Gminy Pruszcz Gdański.

Projekt Mediateki jest jednym z dziewięciu wniosków, które w ramach II edycji Programu Grantowego ENERIS zostały nagrodzone grantem w  wysokości do 3 tysięcy złotych. Fundusze zostały przyznane lokalnym aktywistom w całej Polsce – poza Pruszczem Gdańskim, wnioski były przyjmowane między innymi z Tomaszowa Mazowieckiego, Piły, Gorzowa Wielkopolskiego, Kielc, Jaworzna. Najlepsze eko-projekty otrzymają dofinansowanie na realizację działań na rzecz społeczności lokalnej i najbliższego otoczenia naturalnego. Do końca roku zielone fundusze będą zmieniać nie tylko polskie miasta, ale również stan świadomości mieszkańców, uwrażliwiając ich na stan środowiska naturalnego.

Pierwsza edycja Programu Grantowego ENERIS zaktywizowała na rzecz środowiska lokalnego prawie 4 tysiące osób, w tym mieszkańców gminy Pruszcz Gdański. Ubiegłoroczny laureat – stowarzyszenie Nasza Droga do Kina za zdobyte fundusze stworzył cykl krótkometrażowych filmów z udziałem przedszkolaków pn. „Eko Dzieciaki”. Mali aktorzy w prosty sposób wyjaśniali w nich, na czym polegają odpowiedzialne zachowania wobec środowiska, takie jak segregowanie odpadów i jak każdego dnia zmieniać swoje otoczenie na lepsze.

MNR