Informacja dla mieszkańców Miasta Pruszcz Gdański.
Informujemy, że najbliższa zbiórka odpadów wielkogabarytowych odbędzie się 26 września 2020 r. Kolejne zaplanowane są na 12 grudnia 2020 r.
Do odpadów wielkogabarytowych zaliczane są: sofy, fotele, szafki, biurka, dywany, wykładziny itp.
Odpady te należy wystawić do godziny 6:00 przed posesją w przypadku zabudowy jednorodzinnej oraz przy punktach gromadzenia odpadów dla zabudowy wielorodzinnej.
Wielkogabarytem nie są takie odpady jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, odpady z budów i remontów, opony – Tego rodzaju odpady można bezpłatnie oddać w Gminnym Punkcie Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (GPSZOK) przy ul. Kupieckiej w Pruszczu Gdańskim. Punkt czynny jest: od wtorku do piątku: 9:00 – 17:00, w sobotę: 8:00 – 14:00.

Poza wyznaczonymi cztery razy w roku objazdowymi zbiórkami wielkogabarytów można je również przekazać do GPSZOK.