Policjanci z komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim na krajowej mapie zagrożeń od początku jej funkcjonowania odnotowali prawie 200 zgłoszeń. Najwięcej z nich, bo aż 62 dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości, a pozostałe złej organizacji ruchu, złej infrastruktury drogowej, nieprawidłowego parkowania, nieprawidłowego oznakowania, spożywania alkoholu w miejscach niedozwolonych oraz nielegalnych wysypisk śmieci.

Dzięki tej aplikacji mieszkańcy mogą anonimowo wskazać Policji miejsca potencjalnie niebezpieczne. Od początku funkcjonowania mapy zagrożeń policjanci z powiatu gdańskiego odnotowali prawie 200 zgłoszeń. Aż 62 z nich dotyczyły przekraczania dozwolonej prędkości. Miejsca te oznaczane były przez internautów na wszystkich rodzajach dróg powiatu gdańskiego. Tylko część z nich została potwierdzona. Policjanci, którzy weryfikowali naniesione na mapę informacje, potwierdzili 26 takich zgłoszeń. Na kierowców, którzy nie stosowali się do obowiązujących ograniczeń prędkości funkcjonariusze nakładali mandaty karne, a w przypadku odmowy przyjęcia nałożonej grzywny kierowali wnioski do sądu o ukaranie.

Z obserwacji mundurowych wynika, że dzięki sygnałom mieszkańców przekazywanym właśnie za pomocą map, policjanci patrolujący rejon zagrożony swoją obecnością działają prewencyjnie na potencjalnych sprawców wykroczeń.

Policjanci przypominają, że aby zaznaczyć na mapie miejsce potencjalnie niebezpieczne, należy kliknąć w link: MAPA ZAGROŻEŃ BEZPIECZEŃSTWA, który znajduje się również na stronie https://www.pomorska.policja.gov.pl/

Po otworzeniu mapy należy wybrać i przybliżyć miejsce, które nas interesuje. Gdy już takie wybierzemy, klikamy na plusik w czerwonym kółku w lewym dolnym rogu „Dodaj zgłoszenie” i umiejscawiamy na mapie nasze zgłoszeniu. Funkcjonariusze informują również, że strona nie służy do zgłaszania potrzeby pilnej interwencji Policji. W tego typu przypadkach należy korzystać z numerów alarmowych 112, 997. Należy odpowiedzialnie korzystać z aplikacji. Kolejne zgłoszenie można dodać dopiero po 24 godzinach.

 

[mat. prasowe KPP w PrG]