Dla pracowników Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Suchym Dębie tegoroczne wakacje będą czasem nie tylko odpoczynku, ale i intensywnej nauki poza granicami naszego kraju. Pedagodzy wezmą udział w projekcie unijnym pn. „JĘZYK OBCY – OKNO NA ŚWIAT”. Jest on realizowany w zakresie Projektu Ponadnarodowa mobilność kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego.

Celem przedsięwzięcia jest podniesienie kompetencji językowych i metodycznych nauczycieli. Pomogą w tym kursy, które odbędą się na terenie kilku państw europejskich. Siedem osób weźmie udział w kursie języka angielskiego w Irlandii i na Malcie, a kurs języka hiszpańskiego w Sewilli rozpocznie troje nauczycieli. Sześcioro uczestników projektu poleci za to do Wielkiej Brytanii, na Maltę lub do Włoch, aby uczestniczyć w kursach metodycznych, które oferują tamtejsze placówki szkoleniowe. Kwota dofinansowania jaką pozyskano z Europejskiego Funduszu Społecznego na realizację zamierzonego celu  to 185 244,10 PLN.

Po powrocie do Polski wszyscy z nich będą mogli zaprezentować korzyści wynikające z udziału w wyjazdach np. poprzez przekazywanie zdobytej wiedzy w ramach Wewnętrznego Doskonalenia Nauczycieli, wzbogacenie wachlarza swoich metod pracy o nowe, kreatywne rozwiązania i dołączenie ich do banku pomysłów dydaktyczno-wychowawczych w pracy z dziećmi o różnych potrzebach edukacyjnych. Spotkanie się z obcokrajowcami i native speakerami pozwoli na podniesienie kompetencji językowych w obszarze komunikacyjnym i wymianę doświadczeń z nauczycielami z całego świata. To z kolei umożliwi dalszy rozwój pedagogów z Suchego Dębu poprzez współpracę zagraniczną – udział zarówno w szkoleniach online i kolejnych kursach metodycznych, jak i projektach o charakterze międzynarodowym, z których w przyszłości będą mogli skorzystać także uczniowie.

Poznanie różnic kulturowych między Polakami a przedstawicielami innych państw pozwoli nauczycielom na poszerzenie wiedzy o tradycjach i wielokulturowości poszczególnych krajów Unii Europejskiej. Do pracy z uczniami wdrożone zostaną projekty realizowane z wykorzystaniem platformy eTwinning, co powinno sprawić, że wzrośnie motywacja dzieci do nauki oraz ich świadomość językowa i kulturowa. Bogatsza stanie się oferta edukacyjna szkoły, zakładająca innowacyjność zajęć dodatkowych, m.in. w oparciu o elementy kultury i języka hiszpańskiego oraz wykorzystanie nowo poznanych metod pracy i narzędzi TIK (technologii informacyjnych i komunikacyjnych).

 

Jakub Neumann