Zapraszamy na promocję drugiego numeru kwartalnika
artystyczno-historycznego ,,NEONY TOŻSAMOŚĆ”.
Spotkanie odbędzie się 11 maja 2016 r. – środa – o godz. 18.00 w siedzibie
biblioteki przy ul. Wojska Polskiego 34.
Wstęp wolny!