Uczniowie Zespołu Szkół w Suchym Dębie podczas szklonej wycieczki szlakiem Polska (Dolny Śląsk), Niemcy (Drezno) i Czechy (Praga i Liberec) poznawali wiele atrakcyjnych miejsc i wspaniałych krajobrazów w naszym kraju i państwach sąsiednich.
Wyjazd to również czas pracy i nauki współdziałania w grupie. Uczniowie przygotowywali hasła i plakaty, które związane były z problemami uzależnień. Zwrócili uwagę na szkodliwość napojów energetycznych, alkoholu, nikotyny i narkotyków. Ważną bronią w walce z tymi używkami są wartości wyniesione z domu i pasję, którym można poświęcić swój wolny czas. Dla wielu uczniów jest to sport, muzyka, moda itp.
Na swoich plakatach umieścili wiele cennych wiadomości i haseł. Ich praca, trud i wysiłek zostały nagrodzone przez komisję konkursową. Ważne, aby zdobyta wiedza była również wykorzystana w dniu codziennym.
Komisję konkursową tworzyli: Michał Albiński, Adrianna Gogolewska, Marzena Gracek, Weronika Kasińska, Natalia Kozłowska i Dariusz Marszałkowski.

MNR