Już po raz czwarty na terenie województwa pomorskiego odbywa się zbiórka w ramach akcji „Nie jest kolorowo”. Projekt skierowany jest na niesienie pomocy polskim placówką oświatowym na Wschodzie. Przedmiotem zbiórek są przybory szkolne – pióra, długopisy, kredki, plastelina, farbki, zeszyty, bloki rysunkowe, plecaki oraz wszystkie inne materiały, które są niezbędne do nauki i rozwoju uczniów.

W wyniku wojennej zawieruchy i ustalenia nowych granic wielu naszych rodaków oraz ich dzieci i wnuków żyje na terenie Litwy, Białorusi, Ukrainy i Kazachstanu. Poprzez akcję zbierania artykułów szkolnych, które zostaną przekazane potrzebującym, możemy okazać im naszą pamięć i słowa otuchy. Dla młodych Polaków na dawnych Kresach takie wyrazy wsparcia i zwykłej życzliwości są bardzo potrzebne. Zwłaszcza w roku jubileuszu 100 – lecia odzyskania przez Polskę niepodległości należy pamiętać o wszystkich rodach, także poza jej granicami. Również społeczność Szkoły Podstawowej w Suchym Dębie przyłączyła się tej akcji. Zebrane artykuły szkolne wysłane na Wschód pozwolą podtrzymać więzy z naszymi rodakami.

Koordynacją zbiórki w ramach akcji „Nie jest kolorowo” na terenie województwa pomorskiego zajmuje się Stowarzyszenie Traugutt org.

MNR