Ze smutkiem informujemy o nagłej śmierci Mariana Szczepańskiego, radnego Pruszcza Gdańskiego z ramienia Prawa i Sprawiedliwości. Był człowiekiem życzliwym i uczynnym, niezwykle oddanym miastu. Słynął ze swojego zaangażowania w sprawy lokalne, chętnie rozmawiał z mieszkańcami. Jest to niepowetowana strata dla Pruszcza Gd. i jego mieszkańców.

Rodzinie i najbliższym ś.p. Mariana Szczepańskiego składamy najszczersze kondolencje.

Redakcja