Na zeszłotygodniowej sesji Rada Miasta Pruszcz Gdański podjęła uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej przez Gminę Miejską Pruszcz Gdański Powiatowi Gdańskiemu na zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez Zespół Szkół Ogrodniczych i Ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego z Pruszcza Gdańskiego.

Jednym z zadań przewidzianych do realizacji w 2017 roku w ramach Budżetu Obywatelskiego jest zadanie pod nazwą „Rewitalizacja parku przy Kanale Raduni z zachowaniem starych drzew”.

W związku z powyższym zaproponowano, aby udział w rewitalizacji parku miała młodzież, ucząca się w Zespole Szkół Ogrodniczych i ogólnokształcących im. Mariana Raciborskiego, tym bardziej, że Szkoła posiada klasę w specjalizacji architektura krajobrazu. Dyrekcja Szkoły z zainteresowaniem przyjęła propozycję urzędników. Na realizację tej współpracy w pełnym zakresie niezbędne jest zapewnienie środków finansowych. Dotacja będąca przedmiotem uchwały umożliwi zakup materiałów i pomocy dydaktycznych przeznaczonych do wykorzystania w zajęciach praktycznych przez uczniów Zespołu Szkół.

Zakres współpracy obejmuje przygotowanie przez uczniów projektu zagospodarowania terenu Parku przy Kanale Raduni, stanowiącego własność Gminy Miejskiej Pruszcz Gdański, a następnie realizację projektu w ramach zajęć praktycznych.

Cieszymy się, że urzędnicy próbują zaktywizować pruszczańską młodzież, która poprzez praktykę nabędzie doświadczenia upiększając swoje miasto. Popieramy tego typu projekty, które angażują lokalną społeczność w szczególności pruszczańskich uczniów. Zdecydowanie lepiej jest zainwestować w pruszczańskie szkoły niż za każdym razem zlecać zadania zewnętrznym firmom.

Szanowna młodzieży do dzieła!

 

[mat. sesyjne Rady Miasta]