Chcielibyśmy poinformować wszystkie osoby umiejące pływać, że we wtorek 29.03.2016 o godz. 17.00 w krytej pływalnie przy ZS nr 4 odbędzie się otwarty egzamin na kartę pływacką i żółty czepek.

Aby uzyskać kartę pływacką należy: przepłynąć 200 metrów dowolnym stylem w tym 50 metrów na plecach, wykonać skok do wody ze słupka oraz przepłynąć 5 metrów pod wodą po starcie z powierzchni wody. Koszt egzaminu wraz z kartą i wejściem na pływalnię wyniesie 45 złotych.

Aby zdać egzamin na żółty czepek należy: przepłynąć 1500 metrów co najmniej dwoma stylami, w tym co najmniej 200 metrów stylem grzbietowym i dowolnym, wykonać skok do wody ze słupka, przepłynąć 15 metrów pod wodą oraz zanurkować na głębokość ponad 2 metrów po starcie z powierzchni wody. Koszt egzaminu wraz z kartą i wejściem na pływalnię wyniesie 55 złotych.

Egzamin przeprowadzą ratownicy WOPR i trenerzy pływania ze Szkoły Pływania „PLUSK”.

Telefon kontaktowy do organizatora egzaminów: 508 227 334