Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego nie ustaje w niesieniu pomocy naszym rodakom na wschodzie. W styczniu bieżącego roku odwiedzili Białoruś, w rejonie Wołkowysku, kombatantów Armii Krajowej. Mieszka tam wiele starszych osób, którzy pomimo wielu lat rozłąki z Ojczyzną nadal krzewią polskość na Kresach i są z niej dumni. Jesteśmy szczęśliwi, że mogliśmy przekazać paczki – ten symbol pamięci– powiedział Jacek Świs prezes Stowarzyszenia Traugutt.org.

Kolejnym etapem na mapie działalności wolontariuszy z Pruszcza Gdańskiego była wizyty na Wileńszczyźnie. Podczas eskapady doszło do spotkania z Mer Rejonu Wileńskiego – Marią Rekść. Wszyscy zgodnie uznali, iż należy kontynuować współpracę i ją dalej rozwijać w zakresie edukacji, wymianie uczniów i kolejnych projektach.

Spotkani Rodacy prosili o przekazanie podziękowań dla wszystkich darczyńców i zaangażowanych osób, dzięki którym akcja Rodacy Bohaterom rozwija się w takiej formie – podsumował Jacek Świs.

MN

traugutt wileńszczyzna