Zima to okres, w którym Policja na terenie całego kraju odnotowuje zgony w wyniku wychłodzenia organizmu. Na zamarznięcia szczególnie narażeni są bezdomni oraz osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu. Policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Pruszczu Gdańskim szczególnie o tej porze roku podejmują wzmożone działania prewencyjne mające na celu ochronę takich osób przed zgubnymi skutkami niskich temperatur. Wszystkie instytucje pomocowe współpracują ze sobą na rzecz niesienie pomocy bezdomnym i potrzebującym.

Aby można było nieść pomoc osobom zagrożonym wychłodzeniem organizmu, odpowiednie służby muszą posiadać informacje o miejscu ich przebywania. Dlatego też, policjanci apelują do wszystkich o przekazywanie informacji do najbliższej jednostki Policji pod nr 58 78-54-222 lub 997 lub 112 o osobach bezdomnych przebywających w miejscach, w których mogą ulec zamarznięciu (dworce, klatki schodowe, kanały, opuszczone budynki mieszkalne, ogródki działkowe, itp.), a także osobach leżących na ziemi, ławkach lub przystankach.

Pamiętajmy, że taka informacja może uratować komuś życie.

MNR