1 września 1939 roku strzałami na Westerplatte rozpoczęła się II wojna światowa. Szczególnie drastycznie jej skutków doświadczył naród polski przez kolejne sześć lat okupacji i walki. W każdej polskiej rodzinie pamięta się o losie przodków i ich wojennych doświadczeniach. By pamięć podtrzymać wśród młodego pokolenia organizuje się spotkania z historią i „żywe lekcje pamięci”. Jeden z takich wojskowo – militarnych pikników odbył się w Tczewie. To tutaj i w pobliskim Szymankowie polscy żołnierze, kolejarze i celnicy stawiali opór niemieckim wojskom. Pokazy służb mundurowych i grupy odtworzeniowej, wystawa współczesnego i historycznego sprzętu wojskowego, rozmowy z pasjonatami historii drugiej wojny światowej, gry dydaktyczne, konkursy, stoiska edukacyjne, grochówka z kuchni polowej – w takim duchu przebiegał Piknik Historyczno-Militarny. Jednostką, która również zaprezentował swoje umiejętności i sprzęt była 49 Baza Lotnicza z Pruszczu Gdańskim. Długie kolejki młodych i starszych tczewian ustawiały się do śmigłowców i sprzętu jednostki z Pruszcza Gdańskiego. Tak forma promocji historii pozostanie na długo w pamięci jej uczestników.

Głównym organizatorem spotkania była Fabryka Sztuk z Tczewa.

MNR