Dr Daniel Czerwiński, pracownik Oddziałowego Biura Badań Historycznych IPN w Gdańsku prezentował w naszej bibliotece książkę pt. „Pierwsza dekada. Aparat bezpieczeństwa w województwie gdańskim w latach 1945–1956”. Autor licznie zgromadzonej publiczności opowiadał o komunistycznym aparacie bezpieczeństwa, przybliżał sylwetki funkcjonariuszy. Daniel Czerwiński w sposób bardzo ciekawy wyjaśniał zasady funkcjonowania systemu, okraszał to bardzo interesującymi historiami, bardzo często nieznanymi faktami. Książka odpowiada m.in. na pytania: Jak wyglądała struktura aparatu bezpieczeństwa? Kim byli tworzący go ludzie? Jak odnajdywali się oni w powojennej rzeczywistości Pomorza Gdańskiego? Co stanowiło dla nich największe wyzwanie? Jaka była skala represji wobec społeczeństwa? W jakich warunkach przebywali więźniowie UB? Jak zapamiętały swych oprawców ofiary systemu komunistycznego?
Po spotkaniu toczyły się długie rozmowy na temat książki i omawianych w niej zagadnień. Warto dodać, że jest pierwsza tego typu publikacja, która w tak szczegółowy sposób opisuje aparat bezpieczeństwa na poziomie województwa. Jak podkreśla autor, znalazł już swoich naśladowców, i podobne wydawnictwa powstają w kilku województwach.

Kolejna szansa na zakupienie książki i wysłuchanie dr Czerwińskiego będzie w piątek 24 marca w Gminnej Bibliotece Publicznej w Suchym Dębie.

DSC09065 DSC09056

 

 

 

 

 

 

J.Ł
PIMBP w Pruszczu Gdańskim