W poniedziałek (30 stycznia br.) o godz. 10.00 policjanci i pracownicy komendy powiatowej w Pruszczu Gdańskim gościli Zastępcę Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku insp. Ewę Pachurę, która uczestniczyła w odprawie rocznej pruszczańskich policjantów. Komendant Powiatowy Policji w Pruszczu Gdańskim insp. Radosław Pietrzak omówił całoroczną pracę poszczególnych komórek organizacyjnych.

Praca pruszczańskich policjantów przedstawia się następująco. W 2016 ogółem stwierdzono 2578 przestępstw, czyli podobnie jak w roku 2015. W ubiegłym roku wykrywalność kradzieży,wymuszeń rozbójniczych i rozbojów wyniosła prawie 93%, czyli o 32% więcej niż w roku poprzednim. O 20% wzrosła wykrywalność w kategorii bójki i pobicia -wynosząc 78,30%. Wykrywalność przestępstw z kategorii uszczerbek na zdrowiu utrzymuje się na tym samym poziomie w latach 2015 /2016 i wyniosła 91%. O 21% wzrosła wykrywalność kradzieży i kradzieży z włamaniem. W roku 2016 odnotowano 385 przestępstw dotyczących kradzieży cudzej rzeczy, czyli o 89 mniej niż w roku 2015. W ubiegłym roku odnotowano 69 przestępstw narkotykowych, czyli o 16 przestępstw mniej niż w 2015 roku. Pruszcz odprawa (2)

W 2016 roku wzrosła ilość wypadków drogowych względem poprzedniego roku i wyniosła 208 na terenie całego powiatu gdańskiego. Spadłą ilość wypadków drogowych ze skutkiem śmiertelnym z 9 do 5 w roku 2016. Policjanci przeprowadzili 30297 badań kierowców na zawartość alkoholu, czyli o ponad 6903 więcej niż w 2015 roku. Zatrzymano 93 nietrzeźwych kierujących. Kierującym zatrzymano 41 praw jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze zabudowanym powyżej 50 km/h, czyli o 18 więcej niż w roku 2015.

Policjanci przez cały rok prowadzili działania i akcje prewencyjne na drogach powiatu gdańskiego, które przyczyniły się do poprawy bezpieczeństwa w ruchu drogowym.

Podsumowując odprawę Pani insp. Ewa Pachura Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku oceniła pozytywnie pracę policjantów z Pruszcza Gdańskiego, a następnie przedstawiła kierunki i priorytety pracy jakie czekają funkcjonariuszy w bieżącym roku. Na zakończenie odprawy głos zabrała Prokurator Rejonowa z Pruszcza Gdańskiego  oraz Starosta powiatu gdańskiego, którzy pochlebnie odnieśli się do pracy pruszczańskich stróżów prawa.