W dniach 27 października – 05 listopada 2017 roku na terenie powiatu gdańskiego prowadzono akcję „ZNICZ”. W tym okresie policjanci czuwali nad bezpieczeństwem zarówno pieszych, jak i podróżujących uczestników ruchu drogowego, a wzmożone patrole nadzorowały drogi dojazdowe do pomorskich nekropolii oraz rejony w pobliżu cmentarzy.

Policjanci ruchu drogowego zarówno w radiowozach oznakowanych, jak i pojazdach nieoznakowanych patrolowali trasy dojazdowe do cmentarzy oraz główne ciągi komunikacyjne powiatu gdańskiego. Szczególną uwagę funkcjonariusze zwracali na zachowania będące głównymi przyczynami wypadków drogowych oraz czuwali nad bezpieczeństwem pieszych.

Policyjne działania „ZNICZ” prowadzone od piątku 27 października trwały do niedzieli 05 listopada br. Podczas całej akcji na drogach powiatu gdańskiego doszło do 9 wypadków drogowych, w których rannych zostało 11 osób. Ponadto doszło do 33 kolizji drogowych. Policjanci zatrzymali 5 kierowców prowadzących pojazd w stanie nietrzeźwości oraz 2 kierowców, którzy nie dostosowali się do orzeczonego zakazu sądowego prowadzenia pojazdów mechanicznych.

Policjanci cały czas apelują o rozwagę za kierownicą oraz używanie elementów odblaskowych przez pieszych.