W 2018 r. Fundacja Pruszczanie.pl realizowała projekt, polegający na wsparciu medialnym wydarzeń kulturalnych, których pomysłodawcami były organizacje pozarządowe z powiatu gdańskiego. Fundacja oferowała wydruk plakatów, opracowanie grafik oraz szeroką akcję promocyjną w internecie. Większość zadań finansowana była ze środków Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.

Beneficjentami zostały 3 organizacje pozarządowe, które skorzystały z naszej oferty. Wśród nich były: Koncerty na Kochanowskiego, Fundacja Praesterno oraz Stowarzyszenie „Żuławy Gdańskie”. Organizacje, realizując swoje zadania statutowe, wymagały pomocy przy rozreklamowaniu wydarzeń, co idealnie wpisywało się w nasz projekt. Dzięki temu informacje o przeprowadzanych akcjach dotarły do szerszego grona odbiorców, skupionych wokół portalu pruszczanie.pl oraz profilu na Facebooku „Pruszczanie”.

Informacja o wydarzeniach docierała jednorazowo do średnio 2,5 tys. odbiorców, zaś frekwencja na wydarzeniach cyklicznych zwiększyła się, według szacunków, o ok. 15-20%, co świadczy o skuteczności i przydatności realizowanego projektu.