Na ostatniej sesji Rada Miasta zatwierdziła projekt uchwały zaproponowanej przez Burmistrza w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości na 2018 rok.

W uzasadnieniu uchwały czytamy, że propozycja wyższych stawek podatków na 2018 rok uwzględnia fakt niepodnoszenia przez Radę Miasta Pruszcz Gdański w ostatnich dwóch latach stawek dla gruntów i budynków mieszkalnych lub ich części, mimo corocznego wzrostu średniego wynagrodzenia w latach 2015-2017. Dlatego w uchwale zaproponowano podwyższenie stawek: dla budynków lub ich części związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 22,66 zł na 23,09 zł, dla budynków mieszkalnych lub ich części z 0,71 zł na 0,74 oraz dla budynków pozostałych z 7,62 zł na 7,77 zł. Zaproponowano także podwyższenie stawek: dla gruntów związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej z 0,89 zł na 0,91 zł, dla gruntów wykorzystywanych na cele mieszkaniowe z 0,41 zł na 0,44 zł oraz dla gruntów pozostałych z 0,47 zł na 0,48 zł.

Podobnie jak w latach ubiegłych, zaproponowano także podtrzymanie ulgi dla budynków lub ich części, stanowiących własność osób fizycznych lub prawnych, w których osoby te rozpoczynają działalność gospodarczą na terenie Miasta o ile w ostatnim roku podatkowym takiej działalności na terenie Miasta nie prowadziły i nie są postawione w stan likwidacji.

Tak dla przypomnienia jest to kolejna podwyżka, po podniesieniu opłat za wywóz śmieci zaserwowana nam w ostatnim okresie przez pruszczańskie władze.

Krzysztof Szpila

[mat. sesyjne Rady Miasta]