Na wczorajszej sesji Rada Miasta zmieniła uchwałę ustalającą stawki opłaty wnoszonej przez właścicieli nieruchomości za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Zmiana wymuszona jest wzrostem kosztów odbioru i zagospodarowania odpadami komunalnymi.

Kilka tygodni temu Urząd Miasta ogłosił przetarg na wywóz i zagospodarowanie odpadów z terenu Pruszcza Gdańskiego. Umowa miała obowiązywać cztery lata. Okazało się, że kwoty zaoferowane przez firmy są zdecydowanie wyższe od tych oczekiwanych. Najniższe wyniosły około 25 milionów złotych na cztery lata. Obecnie Urząd Miasta płacił około 3,3 milionów rocznie. Jak nietrudno policzyć stawka wzrosłaby prawie dwukrotnie. Dlatego urzędnicy zdecydowali, że unieważnią przetarg i ogłoszą nowy ale z umową tylko na jeden rok. Pomimo tego stawka i tak jest zdecydowanie wyższa niż obecnie bo wyniosła 5,3 miliona złotych na rok. Urzędnicy twierdzą, że w ostatnich latach zaoszczędzili około 1 miliona złotych na poprzedniej umowie. Dlatego podwyżka wyniesie tylko 10 groszy za metr kwadratowy. Tak jak wspominamy na wstępie związana jest ona przede wszystkim ze wzrostem kosztów odbioru odpadów na wysypisku w Szadółkach. Firmy tłumaczą się także wzrostem kosztów pracowniczych. Dodatkowo zwiększy się również, w porównaniu do obecnej umowy częstotliwość świadczenia niektórych usług, np. przedłużony do końca listopada wywóz odpadów „mokrych” raz w tygodniu.

Nowe stawki:

  1. Jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie: – 0,69 zł miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 metrów kwadratowych

– 0,01 zł miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 metrów kwadratowych

2. Jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyniesie:

– 0,89 zł miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego w części nie przekraczającej 100 metrów kwadratowych

– 0,05 zł miesięcznie za metr kwadratowy powierzchni lokalu mieszkalnego w części przekraczającej 100 metrów kwadratowych

W przypadku zastosowania opłaty od gospodarstwa domowego stawki różnicuje się w sposób następujący:

  1. W zabudowie wielorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wyniesie 15 zł miesięcznie
  2. W zabudowie wielorodzinnej dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wyniesie 28 zł miesięcznie
  3. W zabudowie jednorodzinnej dla gospodarstwa jednoosobowego opłata wyniesie 38 zł miesięcznie
  4. W zabudowie jednorodzinnej dla gospodarstwa dwuosobowego opłata wyniesie 52 zł miesięcznie

Nowe stawki będą obowiązywały od 01.09.2017.

Dodatkowo zmieni się także wzór deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości. W nowej deklaracji wykreślony został punkt o maksymalnej stawce opłat. Najważniejsze jest to, że zmiana stawki spowodowana podwyżką nie wymaga zmiany deklaracji. Właściciele nieruchomości o powierzchni większej niż 100 metrów kwadratowych zostaną powiadomieni o nowych stawkach, chyba że w poprzedniej deklaracji podali powierzchnię swoich nieruchomości.

 

Krzysztof Szpila