25 marca weszły w życie kolejne przepisy mające na celu ograniczenie rozprzestrzeniania się koronawirusa. Regulacje stworzono dla zapewnienia jak największego bezpieczeństwa ludzi. Nowe zasady dotyczą m.in. gromadzenia się i przemieszczania w tym za pomocą środków transportu zbiorowego. Policjanci już rozpoczęli działania informacyjne w związku z nowymi normami prawnymi.

W ostatnich dniach wprowadzono w Polsce kolejne zasady bezpieczeństwa w związku z pandemią koronawirusa. 25 marca weszły w życie aktualne przepisy, mające na celu zminimalizować możliwość zarażenia się. Normy te określają m.in. zasady gromadzenia i przemieszczania się na terenie kraju. Dotyczą też korzystania ze środków publicznego transportu zbiorowego, gdzie maksymalna ilość pasażerów została określona jako połowa liczby miejsc siedzących danego pojazdu.

Policjanci podczas swojej służby już rozpoczęli działania, mające na celu informowanie i egzekwowanie nowych przepisów. Funkcjonariusze przede wszystkim zwracają uwagę, że normy te zostały wprowadzone, aby ograniczyć możliwość rozprzestrzeniania się koronawirusa i tym samym zwiększyć bezpieczeństwo ludzi. Regulacje, o których mówimy, ustanowiono dla ludzi, a nie przeciw nim.

Mundurowi proszą o samodyscyplinę i respektowanie przepisów dla wspólnego dobra.

MNR