Niecodzienny widok zobaczyli kierowcy i pasażerowie 2 czerwca w Koźlinach. Szlabany i słupki graniczne oraz polscy żołnierze kontrolujący ruch pasażerski były elementem wydarzenia pod hasłem „Polska w Koźlinach”. Grupa rekonstruktorów i historyków przypomniała o wydarzeniach sprzed lat, gdy istniała granica pomiędzy Polską i Wolnym Miastem Gdańskiem.

28 czerwca 1919 roku „Mocarstwa Sprzymierzone i Skojarzone” podpisały w Wersalu Traktat Pokojowy z pokonanymi Niemcami, kończąc I wojnę światową. Artykuł 102. traktatu zobowiązywał mocarstwa do utworzenia Wolnego Miasta Gdańska. Ponad 290 km granicy nowego państwa przebiegało przez wiele wsi i osad Pomorza jedną z nich były Koźliny.

Granica została podzielona na sekcje, oznaczone literami od A do G. Sekcja D, przebiegała od puntu Postołowo do Wisły. Liczyła ponad 30 kilometrów i ustawiona na niej 170 słupków granicznych. Wyznaczono również trzy przejścia graniczne, a jedno z nich mieściło się w Koźlinach. Był tutaj punkt kontroli celnej całodobowy dla ruchu pieszego i samochodowego.

Na karty historii granica w Koźlinach powróciła, gdy nocą 1 września 1939 roku przejechała przez nią jedna kompania i pięć wozów pancernych wojsk niemieckich, które atakowały Tczew z zamiarem zajęcia mostów wiślanych.

W 1945 roku wraz z zakończeniem II wojny światowej i zmianą granic rozpoczęła się wędrówka ludzi. Dotychczasowi mieszkańcy Koźlin uciekali na zachód, a na ich miejsce przybywali nowi z centralnej Polski i Kresów Wschodnich II RP.

Kolejne pokolenia dzieci, wnuki pierwszych osadników traktują Koźliny jako swoją wieś rodzinną. Jak pisał prof. Leszek Kołakowski:

„Małą ojczyzna to miasto czy wieś, w której się urodziliśmy, to środek świata. To przestrzeń niewielka, w której się obracamy – nasze domy, ulice, cmentarze, kościoły, to przestrzeń niewielka wielkim wysiłkiem ludzkim zbudowana, przez wojny niszczona i odbudowywana, to centrum świata”.

Kontrola graniczna, próby przemytu, przekraczanie nielegalnie granicy, strzały i pościgi były elementem rekonstrukcji wydarzeń sprzed lat. Ta żywa lekcja historii pozostanie w pamięci jej uczestników i zostanie zapamiętana jako „Epizod graniczny w Koźlinach z 1938 roku”. Mieszkańcy Koźlin odsłonili również tablicę historyczno – turystyczną, która przedstawia tło tych zdarzeń.

Wydarzenia w Koźlinach były elementem obchodów

  1. rocznicy odzyskania przez Polskę Niepodległości w 1918 roku.

 

Wśród zaproszonych gości obecni byli:

 

Barbara Kamińska Wójt Gminy Suchy Dąb,

Hanna Brejwo Wójt Gminy Pszczółki,

Emilia Grzyb Prezes Lokalnej Grupy Działania „Trzy Krajobrazy”,

Bogdan Dombrowski Radny Powiatu Gdańskiego,

Jerzy Wiśniewski dyrektor Szkoły Podstawowej w Koźlinach,

Antoni Ciunowicz Sołtys wsi Koźliny.

 

Organizatorami wydarzenia byli:

 

Urząd Gminy Suchy Dąb,

Stowarzyszenie „Wczoraj. Dziś i jutro”,

Lokalna Grupa Działania „Trzy Krajobrazy”,

Starostwo Powiatu Gdańskiego,

Zrzeszenie Kaszubsko Pomorskie oddział Kociewski w Tczewie,

Sołtys i mieszańcy Koźlin,

Koło Gospodyń Wiejskich „Koźlinianki”,

Ochotnicza Straż Pożarna w Suchym Dębie.

 

Honorowy Patronat nad wydarzeniem objął

prof. Edmund Wittbrodt

Prezes Zrzeszenia Kaszubsko Pomorskiego.

MNR