Kilka dni temu otrzymaliśmy informację od naszej czytelniczki, że na Osiedlu Wschód prowadzony jest pomiar jakości powietrza. Sprawdziliśmy adres i co się okazało? Pomiar jakości powietrza prowadzony jest przez Radnego Samorządności Bartłomieja Chrząszcza, który umieścił czujnik na oknie swojego domu. Pomiar prowadzony jest od prawie dwóch tygodni.

Pan Bartłomiej otrzymał czujnik od firmy TETABit, która obsługuje m.in. Fundację ARMAAG, zajmującą się monitorowaniem jakości powietrza.

Oddajemy głos Panu Radnemu: ” Wyniki pomiarów można śledzić na stronie http://dustbox.pl/pruszczgdanski/ . Dodatkowo, czujnik posiada diodę, która w przypadku przekroczenia norm świeci się na czerwono. Jeżeli nie ma przekroczeń dioda świeci się na niebiesko lub zielono. Mój dom znajduje się na granicy osiedla domków jednorodzinnych dlatego w ostatnich dniach, ze względu na północny wiatr nie notujemy przekroczeń. Zdecydowanie gorzej było w zeszłym tygodniu. Wyniki podobne były do tych jakimi mogą „pochwalić się” miasta na Śląsku”. 

W tym miejscu musimy przypomnieć, że Radny Bartłomiej Chrząszcz od początku kadencji zajmuje się tematem jakości powietrza w naszym mieście. Na jego wniosek dwa lata temu przeprowadzono badanie jakości powietrza, którego wyniki były bardzo podobne do tych aktualnych. Wtedy jednak spora część urzędników uznała, że powietrze w Pruszczu nie jest zanieczyszczone!

Panu Radnemu gratulujemy pomysłu. A my mamy nadzieję, że tego typu działania będą otwierały oczy nie tylko urzędnikom ale także, albo przede wszystkim tym, którzy palą śmieciami lub niskiej jakości paliwami stałymi.

 

Krzysztof Szpila